Hoppa till innehåll

Kundservice för företag

Söker du dessa? Tullkontor 

Välj rådgivningsnummer enligt det ämne som din fråga gäller.

Vi rekommenderar att du använder säker e-post när du skickar personuppgifter eller sekretessbelagd information till Tullen.

Tullrådgivningen

Allmän rådgivning för företag
mån–fre 8–16.15

Du kan ställa frågor om till exempel

 • tullkoder och skatter
 • import- och exportbegränsningar
 • hjälp när ditt företag just börjat med import och export.

 

Rådgivning för företag 

Särskild rådgivning för företag
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

 • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
 • när du behöver en garanti
 • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.

Användarstöd för e-tjänsterna och meddelandedeklarering

Användarstöd för e-tjänsterna och meddelandedeklarering
Användarstöd för e-tjänsterna (mån–fre kl. 8–16.15) och meddelandedeklarering (24/7)
 • Välj först servicespråk: finska (val 1) eller svenska (val 2).
 • Välj därefter om din fråga gäller deklarering i e-tjänst (val 1) eller meddelandedeklarering (val 2–6):

måndag-fredag 8-16.15

 • Underval 1. Importdeklarering
 • Underval 2. Exportdeklarering
 • Underval 3. Tullagringsdeklarationer
 • Underval 4. Transiteringsdeklarationer
 • Underval 5. Deklarering av säkerhetsuppgifter

Om du behöver hjälp med anhängiga meddelandedeklarationer eller fick ett felmeddelande, välj något av valen nedan.

Val 2: Meddelandedeklarationer vid import, 24/7 eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • ​Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Val 3: Meddelandedeklarationer vid export

 • Underval 1: Utförseluppföljning vid export, måndag–fredag 8–16 eller vientiseuranta(at)tulli.fi
  • Också exportdeklarationer som inlämnats i efterhand
 • Underval 2: Export med exportbidrag, måndag–fredag 8–16 eller spake.vienti(at)tulli.fi
 • Underval 3: Meddelandedeklarering vid export, 24/7 eller spake.vienti(at)tulli.fi
  • Meddelandeuppföljning
  • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
  • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Val 4: Meddelandedeklarationer vid transitering, 24/7

 

eller spake.passitus(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Val 5: Meddelandedeklarering av säkerhetsuppgifter, 24/7

eller spake.arex(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga deklarationsmeddelanden vid införsel och utförsel
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Val 6: Meddelandedeklarering av tullagring 24/7

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Du kan ställa frågor om

 • meddelandedeklarering
 • teknisk meddelandeuppföljning och teknisk kundtestning
 • tekniska problem i anslutning till deklarationsmeddelanden.
Tjänsten för tillstånd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

 • vilka tillstånd man ansöker om via tjänsten Tillstånd
 • hur man använder tjänsten Tillstånd.
Tjänsten för leverans av bifogade filer
24/7

Du kan ställa frågor om att skicka bilagor i Tjänsten för leverans av bifogade filer.

Anhängiga tillståndsansökningar

Tullens tillståndscentral
mån-fre klo 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om att skicka bilagor i Tjänsten för leverans av bifogade filer.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)

Användarstöd för CBAM-övergångsregistret

Problem vid inloggning och registrering: be om råd av användarstödet för e-tjänster och meddelandetrafik. Efter att du valt servicespråk ska du först välja 1 ”Ifyllande av tulldeklaration i e-tjänst” och sedan underval 1 ”Importdeklarering”.

Lagstiftningen om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och hur den tillämpas
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6znop

Betalning

Betalningsrörelse
mån-fre kl. 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Du kan ställa frågor om

 • periodspecifikationer
 • betalningar.
Indrivning
mån-fre kl. 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Du kan ställa frågor om

 • betalningsuppmaningar
 • betalningsarrangemang
 • annat som gäller indrivning.

Åland

 • Om du har frågor om upprättandet av import-, export- eller transiteringsdeklarationer eller användningen av Tullklareringstjänsten så kan du be om råd av arstödet för e-tjänster och meddelandetrafik.
 • Om du har frågor om handeln mellan Åland och andra EU-länder än Finland eller handeln mellan Åland och länder utanför EU så kan du be om råd av Tullrådgivningen.
Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen).

Situationen för importdeklarationer under handläggning som gäller Åland
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6qanyn99Tglox1jZrxncf

Du kan ställa frågor om dina redan inlämnade importdeklarationer som gäller Åland och som handläggs av Tullen.

Uppföljning av transitering

Uppföljning av transitering
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Du kan ställa frågor om

 • uppföljning av transitering
 • övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet
 • lossningskontroll.

Sjötrafik, farledsavgifter och Portnet

Riksomfattande sjötrafikcentral
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz

Du kan fråga om 

 • sjötrafik
 • farledsavgifter
 • deklarationstjänsten för fartygstrafik Portnet)

Lagerverksamhet

Innehavare av tullager eller tillfälligt lager – ta kontakt med bevakningsgruppen för ditt verksamhetsområde, om ditt ärende t.ex. gäller korrigering av lagerbokföring, varu- eller lagergranskning eller förstöring av oförtullat gods

Södra Finland

Södra Finlands lagergranskningsgrupp: helsinki.varastotarkastus(at)tulli.fi

Västra Finland

Rörliga gruppen i Satakunta: LTP.Sat.Liikkuva(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Egentliga Finland: LTP.LiikkuvaVarsinais-Suomi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Birkaland: LTP.LiikkuvaPirkanmaa(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Österbotten: LTP.LiikkuvaPohjanmaa(at)tulli.fi

Norra Finland

Rörliga gruppen i Bottenviken: Oulu.varastot(at)tulli.fi
(Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)

Östra Finland

Sydöstra Finlands lagergranskningsgrupp: kaakkois-suomen.varastotarkastus(at)tulli.fi
(Kymmenedalen)
Kymmenedalens rörliga grupp: kotka.liikkuvaryhma(at)tulli.fi
Vaalimaa tull: vaalimaatk(at)tulli.fi
Nuijamaa tull: nuijamaa.varastointi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Savolax-Karelen: ITP.Liikkuvasavok(at)tulli.fi
(Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, norra delen av Södra Karelen)                    

Åland

Rörliga gruppen vid Mariehamns tull: Mariehamnstull(at)tulli.fi

Utrikeshandelsstatistik

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Du kan ställa frågor om att

 • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
 • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).

Deklarationer för EU-intern handel (Intrastat)

Intrastat
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

 • deklarering av internhandel mellan EU-länder
 • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.

Konsumentskydd

Konsumentskydd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Du kan ställa frågor om

 • konsumentskydd
 • provtagningsuppdrag för varor som importeras
 • sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.

Utbildningstjänster

Tullens utbildning
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhghyhbxfnxnvfn

Du kan ställa frågor om Tullens utbildningar för intressentgrupper, såsom företag och läroanstalter.