Hoppa till innehåll

Tullordlista

Syftet med tullordlistan är att hjälpa Tullens kunder och intressentgrupper att bättre förstå tullverksamheten och begrepp som där används samt att underlätta deras tullärenden. Med terminologiarbetet strävar man dessutom efter att Tullens uppgifter till sin betydelse är kompatibla med andra aktörers uppgifter.

I tullordlistan definieras och beskrivs termer som används i tullverksamheten samt deras förhållanden till varandra. Begrepp som beskrivs med termerna ges i ordlistan en praktisk och icke-teknisk definition.

Genomförandet av ordlistan

För närvarande omfattar Tullordlistan cirka 150 termposter. Principer för terminologiarbete har iakttagits vid utarbetandet av ordlistan. Innehållet i begreppen för termposterna beskrivs med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar. Rekommendationer om användning av termerna ges också. Förhållandet mellan begreppen framställs med hjälp av begreppsdiagram.

Termernas motsvarigheter på svenska och engelska kommer att publiceras senare.

Den terminologiska ordlistan har bearbetats i samarbete mellan experter från olika områden inom Tullen sedan år 2018. Stöd i arbetet har fåtts av Terminologicentralen rf.

Tullordlistan publiceras på Tullens webbplats samt i ordlistorna på webbplatsen Suomi.fi (på finska). Ordlistan kompletteras enligt ämnesområden. Den publicerade ordlistan innehåller bland annat begrepp som hänför sig till kundrelationen och förtullning.

En ordlista för utrikeshandelsstatistik (Suomi.fi) (på finska) har publicerats som en separat helhet och den har sammanställts i samarbete mellan experter vid Tullen och Statistikcentralen.

Ordlistor