Hoppa till innehåll

Varutrafik mellan Åland och övriga Finland 

Alla varor som transporteras från Åland till övriga Finland eller från övriga Finland till Åland ska ankomstanmälas till Tullen, och därtill ska en nationell skattegränsdeklaration inges för dem. 

Beakta

Skattegränsdeklarationen behöver inte inges då det är fråga om en säljare med skattegränsnummer som säljer till privatpersoner. 

Inger du mycket deklarationer?

Det kan vara arbetsamt att använda Tullklararingstjänsten, om du har många tulldeklarationer att inge. Då lönar det sig att inge deklarationerna genom meddelandedeklarering.

Beakta följande

Ja, man måste inge tulldeklaration fastän försändelser är mervärdesskattebefriade.


I första hand är det ankomstdagen över skattegränsen som avgör till vilken period leveransen hör. Om man inte vet ankomstdatumet kan man anmäla ankomsten utgående från fakturadatumet.


Lagstiftningen säger ingenting om att egna varor eller överföringar mellan huvudkontoret och filialen är undantagna från mervärdesskatt när varor exporteras över skattegränsen.


En åländsk avsändare kan vid behov inge tullklareringen för mottagarens räkning. Då uppges, i den nationella skattegränsdeklarationen, samma uppgifter vid avsändare- och ombudsfältet. Mottagarens uppgifter fylls i vid importörsfälten.  Typ av ombud är ”direkt ombud”. 


Om kreditfakturan gäller ett inköp som skett samma månad tas det upp som två rader i skattedeklarationen, en rad för inköp (+) och en rad för kreditering (-).  Om returen skett en annan månad än försäljningen får man inte göra avdrag i skattedeklarationen.


Oktober. Tidigare perioder anmäler du som kontantkund. Om ALA-programmet inte låter dig göra sammandragsdeklarationen för oktober kontakta Mariehamns Tull.


Du gör en tullklarering i Tullklareringstjänsten för företag och under varuposter uppger du vid ytterligare förfarande C41, kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar. Som fakturerat totalbelopp kan du uppge 0 euro.Nyckelord Åland Åland