Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU

 1. Ingen tulldeklaration inlämnas till Tullen, och ingen tullavgift eller moms betalas till Tullen. Om fordonet är nytt, kontrollera på Skatteförvaltningens webbplats om du måste betala moms på det nya fordonet.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon. Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.

 1. Fordonet ska förtullats omedelbart när du första gången för in det till Finland i samband med flytten. Var beredd på att betala moms om förutsättningarna för tullfri import av flyttgods inte uppfylls. Mera information: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon. Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.
 5. Om du beslutar dig för att överlåta bilen du fört in som flyttgods innan överlåtelsebegränsningen på 12 månader har gått ut, ska du kontakta Tullrådgivningen för betalning av importskatter.

Jag flyttar från ett område utanför EU

 1. Fordonet ska förtullats omedelbart när du första gången för in det till Finland i samband med flytten. Var beredd på att betala tullavgift och moms om förutsättningarna för tullfri import av flyttgods inte uppfylls. Mera information: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon. Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.
 5. Om du beslutar dig för att överlåta bilen du fört in som flyttgods innan överlåtelsebegränsningen på 12 månader har gått ut, ska du kontakta Tullrådgivningen för betalning av importskatter.

Det finns begränsningar gällande import av bilar registrerade i Ryssland.