Hoppa till innehåll

Tillstånd till samlad garanti

Tillståndet till samlad garanti (CGU) är det tillstånd som används mest av företag. Det lönar sig att ansöka om detta tillstånd om företaget regelbundet behöver ställa en garanti för tullskulder. Samlad garanti är ett alternativ till individuell garanti, som ställs separat för varje enskild tulldeklaration.

Du behöver ett tillstånd till samlad garanti för att kunna ansöka om tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral för följande tullförfaranden:

  • transitering
  • tillfällig lagring
  • tullagring
  • aktiv förädling
  • slutanvändning
  • tillfällig införsel.

Sök tillstånd till samlad garanti i tjänsten Tillstånd och beslut.