Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Anvisningar för e-tjänster

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller anvisningar för e-tjänster

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda tjänsten Anvisningar för e-tjänster, kan du kontakta Tullrådgivningen, tfn 0295 5201. Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten till tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 •  Textalternativ
  • Alt-texterna till vissa bilder har angetts felaktigt. Vissa alt-texter till bilderna har inget att göra med bilden. Dessutom har man försökt markera vissa bilder som dekorativa, men markeringen är gjord på fel sätt. (WCAG 1.1.1)
 • Placering av videor
  • Videorna har placerats i en tabell som skärmläsaren läser i en ologisk ordning. Skärmläsaren läser också tomma tabellceller mellan videorna. Tabellstrukturen stör också sidans skalbarhet. (WCAG 1.3.1)
 • Kontraster
  • Det finns brister i kontrasterna mellan texten och bakgrunden speciellt i länkarna till sidonavigationen, länkstigen och huvudinnehållet. Dessutom går huvudinnehållets länkar inte att urskilja tillräckligt från den omgivande texten. (WCAG 1.4.1 ja 1.4.3)
 • Rubriker
  • I tjänsten finns några texter som ser ut som rubriker, men som inte har markerat som rubriker i koden. (WCAG 1.3.1)
  • På många sidor finns det flera rubriker på nivå <h1>. (WCAG 1.3.1)
  • Tjänstens rubrikhierarki är i vissa fall ologisk och man har hoppat över vissa rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
 • Textinnehåll
  • Anvisningarna i textform har vissa brister i beskrivningen av funktionerna, eftersom vissa anvisningar endast baserar sig på organoleptiska anvisningar. (WCAG 1.3.3)
  • Tjänsten innehåller tabeller utan tabellrubriker, vilket gör att de inte kan tolkas med hjälp av en skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Länkar
  • Skärmläsaren får inte information om att länkarna öppnas i en ny flik. (WCAG 1.1.1) 
  • Tjänsten innehåller några icke-beskrivande länktexter. Länkstigen har till exempel en länk som har namngetts bristfälligt. (WCAG 2.4.4)
 • Toppmenyn
  • Felaktiga attribut har använts när toppmenyn har skapats, och skärmläsaren kan få delvis fel information om toppmenyns innehåll. (WCAG 4.1.2)
  • När toppmenyn krymper till en hamburgarmeny fungerar den ännu inte som den borde eftersom den alltid förblir öppen. Skärmläsaren säger dock felaktigt att menyn är stängd. (WCAG 4.1.2)
 • Sidonavigation
  • Sidonavigationen har undermenyer som är ofullständigt implementerade. Alla knappar i undermenyerna har inte namngetts. Dessutom hittar man undermenyerna i sidonavigationen först när den därtill hörande länken har aktiverats och markören har förts till början av sidan. Det är svårt att nå och upptäcka undermenyer utan musen. (WCAG 2.4.3 och 4.1.2) 
 • Pdf-filer
  • Tjänsten har Allmänna och särskilda bestämmelser för pdf-filen som är en okodad fil. Kombinerade nomenklaturen KN, pdf-filen har brister vad de semantiska markeringarna beträffar. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.3 och 3.1.1) 
 • Videor
  • Tjänsten har videor som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Alla videor i tjänsten har dock publicerats före 9/2020, därför gäller inte tillgänglighetskraven dem. 

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades första gången 9/2019 och på nytt 2/2023 
 • Utlåtandet upprättades 9/2019.
 • Utlåtandet granskades senast 16.2.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster, som svarar för tillgängligheten av tjänsten ”Tullens anvisningar”. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn