Hoppa till innehåll

Om oss

Utan varor ingen Tull. Här hittar du nyttig information om vår organisation, våra uppgifter, vår strategi samt om Tullen som arbetsplats.

Smidighet och säkerhet – genom information och teknologi

Mängden varor som strömmar över Finlands gränser är enorm. Varorna kan föras in av en resenär som kommer med färja från Tallinn; med en långtradare som kommer från Norge eller av ett företag som för in råvaror till Finland. I detta varuflöde är Tullen som en sensor genom vilken allt passerar.

Tullen kan identifiera varorna och se till att allt lagligt framskrider raskt, men även känna igen risker och ingripa i oegentligheter. Våra verktyg är information, teknologi och kompetens. Tullen kombinerar data från olika källor med hjälp av informationssystem för att hitta dem som sannolikt bryter mot reglerna, medan de som agerar lagligt endast stöter på oss då de behöver service och rådgivning.

På så sätt uppfylls två av Tullens viktiga mål samtidigt: att varuflödet löper smidigt över gränserna och att samhället och miljön är säkert och stabilt. Du vet att läkemedlet du köpt faktiskt är det som står på burken, att reservdelen du beställt är en kvalitetsprodukt och inte en farlig kopia, att alla företag har jämlika konkurrensförutsättningar och att man inte får gynnas av att bryta mot överenskomna regler.

Tullanställda samarbetar tätt med andra myndigheter för att trygga finländarnas säkerhet och välbefinnande. I detta arbete ansvarar vi som en del av EU:s tullunion för att den gränsöverskridande varutrafiken genomförs på ett tillbörligt sätt.

Bästa resultaten uppnås genom samarbete

Tullen har över 2 000 anställda. Av dessa jobbar cirka 800 personer med operativa uppgifter och resten arbetar i olika expertroller. Tullen är en unik myndighet och personalen är vår viktigaste resurs. Därför satsar vi på kompetensutveckling, bland annat genom att utbilda vår personal till experter på tullärenden.

Vi utför dock inte våra uppgifter ensam. Vi är en del av EU:s tullunion, och det är EU som fastställer export- och importrestriktionerna. Därtill utfärdar olika ministerier och ämbetsverk förbud och restriktioner för varor som Tullen övervakar. Detta kan exempelvis innebära övervakning av livsmedel eller vegetabiliska produkter tillsammans med Livsmedelsverket för att hindra sjukdomar eller främmande arter som utgör ett hot mot djurlivet eller naturen i Finland från att spridas hit. Tillsammans med Strålsäkerhetscentralen övervakar vi att farliga varor inte rör sig över våra gränser. Vi sköter uppdrag för 11 olika ministeriers räkning, vilket innebär att Tullens uppgifter hör till de mest omfattande bland finska myndigheter.

Vi arbetar också tillsammans med Polisen och Gränsbevakningsväsendet inom ramen för det så kallade PTG-samarbetet. Målet med PTG-samarbetet är särskilt att bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet, att smidigt, snabbt och effektivt främja säkerheten samt att bidra till att Finland är världens säkraste land.

Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter har avsiktligen föreskrivits på så sätt att de delvis överlappar varandra, vilket skapar förutsättningar för myndigheterna att vid behov och enligt separat överenskommelse utföra sådana uppgifter vars huvudansvar ligger hos en annan myndighet. Med PTG-samarbetet strävar man också efter att effektivt samordna myndigheternas verksamhet. PTG-samarbetet har utvecklats till en nationellt och internationellt välansedd samarbetsform.