Så här identifierar du dig

Du kan identifiera dig i Tullens och EU:s e-tjänster med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du förflyttas automatiskt till Suomi.fi-identifikation från den av Tullens e-tjänster som du valt.

Hur en utländsk medborgare identifierar sig som representant för ett företag

Om du är en utländsk medborgare som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare (Finnish Authenticator) identifiera dig som representant för ett företag i följande e-tjänster:

Genom Finnish Authenticator får du också tillgång till Suomi.fi-fullmakter.

Om personerna med firmateckningsrätt vid ditt finländska företag är utländska medborgare:

 • Personerna med firmateckningsrätt vid företaget ska börja använda Finnish Authenticator för att kunna ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
 • Finnish Authenticator-identifieringskoden för personer med firmateckningsrätt ska kopplas till företagets uppgifter. Gör en ansökan om registrering av fullmaktsrätt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande.
 • När en person med firmateckningsrätt har beviljats fullmaktsrätt, kan denne administrera ärendefullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om personerna som sköter tull- och statistikdeklareringen vid ditt finländska företag är utländska medborgare:

 • Personerna i fråga ska ta i bruk Finnish Authenticator.
 • Personen som beviljar ärendefullmakter för företagets räkning befullmäktigar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter personerna som använder Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Identifikation i EU:s e-tjänster som representant för ett företag

EU:s e-tjänster är

I dessa e-tjänster behöver du vanligtvis också fullmakter.

Så här identifierar du dig

Logga in i den tjänst du vill använda via EU:s e-tjänst, autentiseringsportalen.

1.   Välj språk uppe till höger

2. a) När du loggar in väljer du följande uppgifter:

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

följande (fysiska/juridiska) person

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget 

Välj alltid "direkt". 

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

2. b) När du loggar in väljer du följande uppgifter om du är ett ombud:

 

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

Följande (fysiska/juridiska) person med:

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

På uppdrag av:

 • aktörstyp: välj Customs representative (ombud)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som agerar som ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

 

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

 

5. Knappen "Jatka palveluun" (Fortsätt till tjänsten) i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.

 

Efter identifikationen  


1.  Om du använder Systemet för Tullbeslut (CDS) eller CBAM-övergångsregistret:

Flyttas du direkt till systemet eller tjänsten efter identifieringen. 

2. Om du använder andra tjänster:

Efter identifieringen flyttas du automatiskt till första sidan i EU:s autentiseringsportal. Välj i portalens meny den tjänst du önskar:  

 • Till BTI-tjänsten kommer du genom att välja ”BTI” (Binding Tariff Information) i menyn i EU:s kundportal.
 • Till INF-tjänsten för förädling kommer du genom att välja ”INF” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till eAEO-tjänsten kommer du genom att välja ”EAEO” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till REX-tjänsten kommer du genom att välja ”REX” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till ICS2-deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (STI-STP) kommer du genom att välja ”STI_STP”. 
 • Till systemet för bevis för unionsstatus (PoUS) kommer du genom att välja ”PoUS” i menyn i EU:s kundportal. 

Med EU Login-koder kan användarna logga in i Europeiska kommissionens olika system, såsom Traces-systemet och CBAM-övergångsregistret. Koderna är personliga.

Ansök om koder genom att skapa ett eget konto på webbsidan EU Login.

Anvisningar för skapande av EU Login-konto

 • Du kan ändra språk i tjänsten t.ex. till svenska genom att klicka på språkmenyn.
 • Klicka på ”Skapa konto” för att skapa ett konto. Du kan också identifiera dig via ditt konto i en annan tjänst, men Tullen rekommenderar inte detta.

 

 • Fyll i uppgifterna som krävs, såsom ditt namn och e-postadress. I fältet ”Språk för e-postmeddelanden” kan du välja på vilket språk du vill ha e-post.

 • Skicka ansökan genom att klicka på knappen ”Skapa konto”.
 • Du får ett bekräftelsemeddelande till din e-post med en länk för skapande av lösenord.
 • Beakta att länken för skapande av ett lösenord bara är giltig i 24 timmar.

Logga in i systemet och uppdatera dina uppgifter i vyn ”Mitt konto”. Om vyn ”Mitt konto” inte öppnas automatiskt, kan du klicka på ”Mitt konto” i menyn. Lägg till den önskade andra valideringsmetoden i vyn ”Mitt konto”.

 • Om du som andra valideringsmetod vill använda ett lösenord som skickas till ditt mobiltelefonnummer, ska du klicka på ikonen ”Hantera mobiltelefonnummer” i vyn ”Mitt konto” och lägga till ett mobiltelefonnummer.
  • Välj att valideringsmetoden i fortsättningen ska vara ”Mobiltelefonnummer + SMS”.
 • Om du vill ladda ned EU Login-appen till din mobiltelefon och identifiera dig med hjälp av appen, ska du klicka på ikonen ”Hantera mina mobila enheter” och lägga till nödvändiga uppgifter.
  • Välj att valideringsmetoden i fortsättningen ska vara ”EU Login App + PIN-kod” eller ”EU Login App + QR-kod”.

Läs mer om de olika valen vid inloggning i kommissionen anvisning (User Guide), som du kan ladda ned från sidan för anvisningar om EU Login (på engelska).

Detta Tvåfaktorsautentisering innebär att du utöver lösenordet även behöver en annan valideringsmetod för att kunna logga in i Traces-systemet. Den andra valideringsmetoden kan t.ex. vara en kod som skickas per sms till din mobiltelefon. Om du vill kan du också använda en mobilapp samt en PIN- eller QR-kod för verifieringen.

Du kan uppdatera dina uppgifter, mobiltelefonnummer och lösenord i vyn ”Mitt konto” även i fortsättningen. Mera information hittar du i användaranvisningarna för EU Login-tjänsten (på engelska).
 

Kundstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

Tullärenden: