Hoppa till innehåll

Historiekommunikation kombinerar skrivande och museiarbete

Laura Kankaansyrjä studerar historia på magisternivå. Hon kommer ursprungligen från Raumo men bor numera i Tammerfors med anledning av sina studier. Hon har också varit en av Tullens sommarpraktikanter. Laura arbetade vid Tullens kommunikation och i sitt arbete koncentrerade hon sig på historiekommunikation och olika uppgifter som gäller Tullmuseet.

– Mina arbetsuppgifter är mångsidiga och ingen dag är den andra lik. Det bästa med mitt arbete är mångsidigheten, menar Laura.

Under praktikperioden får hon till exempel skriva historiska texter, uppdatera Tullmuseets Instagram-konto och museidatasystem, hoppa in som vikarie för tullmuseets guide och förbereda för museets kommande utställning.

– Jag söker fram material om ämnet för utställningen från olika databaser och andra källor. Mitt huvudsakliga ansvar är att söka fram texter, men jag tar också vara på källor med bra bilder. Jag har vistats i Tullmuseet och jag hoppar ibland in som vikarie för museiguiden, så jag har fått en omfattande bild av museets grund- och temautställning. Genom arbetet börjar man snabbt få en uppfattning om hur brett Tullens verksamhetsområde är!

Bra atmosfär och arbetskamrater som kan sin sak

Som studerande har Laura vanligtvis gjort praktik eller jobbat tillfälligt under somrarna. Hon sökte till Tullen eftersom arbetet verkade meningsfullt och för att hon uppmuntrats att söka av en vän.

– Jag jämförde många olika alternativ och platsen som kommunikationspraktikant på Tullen lät som en intressant helhet, där jag skulle kunna kombinera mina studier i historia och museologi, dra nytta av min tidigare arbetserfarenhet och lära mig nya saker. Min studiekompis hade tidigare gjort praktik på Tullen och var nöjd med sin upplevelse, och därför blev jag mera intresserad av uppgiften. Tidigare har jag arbetat på mindre företag eller på museer i kommuner, och därför var jag intresserad av att få bekanta mig med verksamheten i en större organisation.

Min positiva bild av Tullen som arbetsgivare har förstärkts efter att jag börjat jobba här. Genast första dagen började arbetsorienteringen, där jag fick bekanta mig med husets praxis och verksamhetssätt.

– Förstås är det alltid spännande att börja på ett nytt ställe, men jag välkomnades mycket varmt. Alla som jobbar i mitt team är yrkeskunniga och man får kontakta dem när det behövs. Tullen har en bra atmosfär och skickliga personer som hjälper en – det har varit förvånansvärt lätt att börja arbeta här, berättar Laura.

Praktik ger goda erfarenheter för framtiden

Laura studerar vid Tammerfors universitet. Under studieårens lopp har hon hunnit med mycket: studier i historia som huvudämne, studier i samhällsforskning, museologi och pedagogik som biämnen, en utbytesperiod i Tjeckien och fyra praktikperioder. Och hon har också en helhet av pedagogiska lärarstudier bakom sig.

Praktiken har stött studierna och varit en meningsfull erfarenhet som helhet. Om studierna skulle fortsätta, skulle Laura kunna tänka sig att söka till Tullens kommunikation också nästa sommar.

– På Tullen har man goda möjligheter att påverka sin egen arbetsbild enligt sin kunskap och vad man är intresserad av. Jag blev positivt överraskad då jag hörde att det är typiskt att man gör en lång karriär på Tullen, och att arbetsgivaren uppmuntrar arbetstagarna att utveckla sina kunskaper genom olika uppgifter och utbildningar. Jag skulle gärna fortsätta längre här!

Laura är på väg att utexamineras som filosofie magister snart efter praktiken. Studierna gör det möjligt att arbeta med många olika typer av arbete, men hurudana planer har denna unga kvinna?

– Som studerande är jag van vid tidsbundna arbetsuppdrag. Det positiva med det är att jag redan har sett många olika organisationer och fått en bild av hurudana arbetsgivare det finns på marknaden. Efter min examen hoppas jag att jag ska få ett långvarigare jobb, där jag kan kombinera museiarbete och skrivande. Jag har fått bra erfarenhet av detta på Tullen, säger Laura.