Bindande klassificeringsbesked

Undantagssituation vid sändning av prover som hänför sig till begäranden om BKB-ansökan

Sänd din begäran om BKB-ansökan enligt anvisningarna. Sänd ett prov först när Tullen begär det. Tullen skickar en begäran om tilläggsuppgifter via BTI-tjänsten, och ger anvisningar om sändning av prover.

Allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt mellan Tullen och innehavaren av ett BKB sker elektroniskt via BTI-tjänsten. När du registrerar din e-postadress i tjänsten får du e-postaviseringar om meddelanden.
Registrera din e-postadress: klicka på   och välj sedan i menyn som öppnas -> Inställningar -> BTI -> E-postaviseringar. Aktivera fältet för e-postadress  ->  , så att du kan ange din e-postadress. När du har angett e-postadressen får du aviseringar från systemet om ändringar i ansökans status, begäranden om tilläggsutredning och inkommet beslut.

Bindande klassificeringsbesked söks fr.o.m. 1.10.2019 i BTI-tjänsten

Ett bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett elektroniskt skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara. Hela processen från upprättandet av ansökan till skickandet av det färdiga beslutet till innehavaren av beslutet sker fr.o.m. 1.10.2019 elektroniskt via BTI-tjänsten. I Finland utfärdas beslut om bindande klassificeringsbesked av Tullens förtullningsenhet.Ett bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara.

Man kan bara ansöka om bindande klassificeringsbesked för en faktiskt planerad import- eller exporttransaktion, dvs. en faktiskt planerad import eller export av varor från och till länder utanför EU. Med import och export avses här också särskilda förfaranden.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt från och med dagen för utfärdandet, och det kan inte användas för en import eller export som redan har ägt rum eller om tullformaliteterna pågår när beskedet utfärdas.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt i tre år (beslut givna före 1.5.2016 är giltiga i sex år), men giltigheten kan upphöra tidigare till exempel på grund av en ändring i lagstiftningen. Beslutet är avgiftsfritt och giltigt i hela EU-området. Beslutet är bindande för tullmyndigheterna och för dess innehavare. Innehavare av bindande klassificeringsbesked ska ange dokumentkoden C626 och beslutets referensnummer i den tulldeklaration med vilken varor som anges i beslutet hänförs till ett tullförfarande. Ansökan ska lämnas in på finska eller svenska.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15