Bindande klassificeringsbesked (BKB)

Bindande klassificeringsbesked (BKB) är ett skriftligt beslut som ansöks hos Tullen och som fastställer att varukoden hålls oförändrad en viss tid. Eftersom varukoden bestämmer skatterna och avgifterna som ska betalas för varorna, kan du med hjälp av bindande klassificeringsbesked bättre förutse kostnaderna för dina export- och importtransaktioner. 

Bindande klassificeringsbesked kan endast sökas för kommande planerade importer från eller exporter till ett område utanför EU. Import och export avser här även de särskilda förfarandena, dvs. aktiv och passiv förädling, slutanvändning (end-use) och tillfällig införsel. 

Ett bindande klassificeringsbesked kan inte sökas för importer eller exporter som redan har ägt rum eller för vilka tullformaliteterna ännu inte har slutförts.

Giltigt i tre år i hela EU

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt i tre år (bindande klassificeringsbesked som utfärdats före 1.5.2016 är i kraft sex år), men giltigheten kan upphöra tidigare t.ex. på grund av en ändring i lagstiftningen. Beslutet är avgiftsfritt och gäller i hela EU-området. Beslutet är bindande både för tullmyndigheterna och för innehavaren av beslutet. Innehavaren ska ange dokumentkod C626 och beslutets referensnummer i den tulldeklaration med vilken varor som anges i beslutet hänförs till ett tullförfarande.

Ansökan

Ansök om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten. Du får också Tullens beslut på din ansökan till BTI-tjänsten. Ansökan ska göras på finska eller svenska. 

Frågor?

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15

Du kan ställa frågor om till exempel

  • tullkoder och skatter
  • import- och exportbegränsningar
  • hjälp när ditt företag just börjat med import och export.