Bindande klassificeringsbesked

BKB och brexit. Kommissionen har publicerat vägledning för det fall att Förenade kungariket (Storbritannien) utträder ur EU utan ett avtal (pdf). Punkt 2.2 i vägledningen gäller beslut som rör bindande klassificeringsbesked.

Bindande klassificeringsbesked söks fr.o.m. 1.10.2019 i BTI-tjänsten

Ett bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett elektroniskt skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara. Hela processen från upprättandet av ansökan till skickandet av det färdiga beslutet till innehavaren av beslutet sker fr.o.m. 1.10.2019 elektroniskt via BTI-tjänsten. I Finland utfärdas beslut om bindande klassificeringsbesked av Tullens förtullningsenhet.Ett bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara.

Man kan bara ansöka om bindande klassificeringsbesked för en faktiskt planerad import- eller exporttransaktion, dvs. en faktiskt planerad import eller export av varor från och till länder utanför EU. Med import och export avses här också särskilda förfaranden.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt från och med dagen för utfärdandet, och det kan inte användas för en import eller export som redan har ägt rum eller om tullformaliteterna pågår när beskedet utfärdas.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt i tre år (beslut givna före 1.5.2016 är giltiga i sex år), men giltigheten kan upphöra tidigare till exempel på grund av en ändring i lagstiftningen. Beslutet är avgiftsfritt och giltigt i hela EU-området. Beslutet är bindande för tullmyndigheterna och för dess innehavare. Innehavare av bindande klassificeringsbesked ska ange dokumentkoden C626 och beslutets referensnummer i den tulldeklaration med vilken varor som anges i beslutet hänförs till ett tullförfarande.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16


 


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag