Hoppa till innehåll

Reservförfarande vid import

Med reservförfarande avses ett avvikande sätt att tulldeklarera när det förekommer störningar i Tullens eller kundens system.

Beakta:

1. Driftavbrott i Tullens system

Störningar i e-tjänsterna meddelas på den gemensamma startsidan för Tullens e-tjänsters samt på den berörda e-tjänstens startsida.

Tullens kundstöd informerar om planerade driftavbrott i förväg samt en gång under avbrottet. Meddelandet om driftavbrott innehåller texten ”Det är tillåtet att använda reservförfarandet tills du får ett meddelande om att driftavbrottet är över”.

Kundstödet informerar om oplanerade driftavbrott och allvarliga störningar snarast möjligt efter att driftavbrottet eller störningen upptäckts. Prenumerera på meddelanden om störningar 

Om du inte får något meddelande om driftavbrottet fastän du märker att det inte kommer några svarsmeddelanden på deklarationer som skickats till Tullens system,

  • ska du först kontakta ditt företags IT-stöd för att kontrollera att meddelandetrafiken fungerar och
  • vid meddelandedeklarering via operatör ska du kontakta ditt företags operatör.

Om orsaken till problemet inte kan fastställas, ska du ansöka om tillstånd att få tillämpa reservförfarandet. Tillståndet söks med tullblankett, som ska skickas till adressen spake.tuonti(at)tulli.fi.

Gör så här under driftavbrottet, om du är meddelandekund

Under driftavbrottet kan du skicka deklarationen till Tullens system på normalt sätt i form av meddelande. Handläggningen av deklarationen fortsätter när driftavbrottet är över.

Om du vill att varan frigörs under avbrottet, inlämna därtill en SAD-blankett och faktura till införseltullkontoret. Fält 44 på SAD-blanketten ska förses med texten ”Deklaration i meddelandeform”. I SAD-blanketten ska man ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i deklarationen i meddelandeform. Tullen bestyrker SAD-blanketten. Tullen för inte in denna deklaration i sitt system utan den egentliga tullklareringen utförs på basis av det meddelande som skickas efter avbrottet.

SAD-blanketten

Gör så här under driftavbrottet, om du inger tulldeklarationer i Tullklareringstjänsten

Vänta tills driftavbrottet är över och logga in i tjänstens först därefter.

Om du vill att varan frigörs under avbrottet, inlämna fakturan och en SAD-blankett till införseltullkontoret. Fält 44 på blanketten ska förses med texten ”Tulldeklaration som ingetts under ett reservförfarande”. Beakta att i SAD-blanketten ska du ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i den elektroniska tulldeklarationen du inger i tullklareringstjänsten efter driftavbrottet. Tullen bestyrker SAD-blanketten.

Om det på platsen för hänförande till förfarandet inte finns något tullkontor kan hänförandet begäras per e-post på adressen spake.tuonti(at)tulli.fi. Kunden skickar exemplar 1 av SAD-blanketten samt fakturan till denna e-postadress. E-postmeddelandet ska rubriceras med ”Reservförfarande”.

SAD-blanketten

Innehavare av tillfälliga lager kan lämna ut varorna från lagret mot en SAD-blankett som bekräftats av Tullen. Till en privatperson kan varorna även lämnas ut mot en av Tullen bekräftad blankett 1143r (En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde).

Om du har ingett importdeklarationen i förväg och transporten anländer under driftavbrottet, behöver du utöver MRN-referensnumret också ett reservförfarandedokument, dvs. en SAD-blankett. Reservförfarandedokumentet ska innehålla MRN-referensnumret och andra uppgifter som krävs i en importdeklaration.

Information om att driftavbrottet är över

Tullens kundstöd informerar kunderna och Tullens personal per e-post om att driftavbrottet är över och att reservförfarandet inte längre får användas. Efter denna information ska kunderna återgå till normalförfarandet.

2. Driftavbrott i kundens system

Vid driftavbrott rekommenderas användning av Tullens e-tjänst

För att använda reservförfarande krävs tillstånd från Tullen

Tillståndet söks med tullblankett, som ska skickas till adressen spake.tuonti(at)tulli.fi (Elektroniska servicecentralen).

Om avbrottet varar längre än vad som anges i tillståndet (datum och klockslag), ska kunden be om förlängning av tillståndet hos Elektroniska servicecentralen.

Om driftavbrottet är planerat, bör kunden i god tid ansöka om tillstånd att använda reservförfarandet.

Om kunden vill att överlåtelsen sker under driftavbrottet ska kunden därtill inlämna en SAD-blankett och fakturan till det tullkontor via vilket varorna införs (införseltullkontoret). Fält 44 på blanketten ska förses med texten ”deklaration i meddelandeform, tillstånd till reservförfarandet har beviljats”. I SAD-blanketten ska man ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i meddelandet. Tullen bekräftar SAD-blanketten med en datumstämpel.

Om det på platsen för hänförande till förfarandet inte finns något tullkontor kan hänförandet begäras per e-post på adressen spake.tuonti(at)tulli.fi. Kunden skickar exemplar 1 av SAD-blanketten samt fakturan till denna e-postadress. E-postmeddelandet ska rubriceras med ”Reservförfarande”.

Tullen för inte in denna deklaration i sitt system utan den egentliga tullklareringen utförs på basis av det meddelande som skickas efter avbrottet.

Innehavare av tillfälliga lager kan lämna ut varorna från lagret mot en SAD-blankett som bekräftats av Tullen. Till en privatperson kan varorna även lämnas ut mot en av Tullen bekräftad blankett 1143r  (En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde).

Du hittar SAD-blanketten här

3. Efter driftavbrottet, om varan frigjorts under avbrottet med SAD-blankett

När driftavbrottet är över inge omedelbart en elektronisk deklaration för varorna som frigjordes för förfarandet under driftavbrottet. Deklarationen kan inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. 

Ange följande uppgifter i den elektroniska tulldeklarationen:

  • Ange koden för ytterligare förfarande ”FIFAL – Reservförfarande” och som dess beskrivning dagen då reservförfarandedokumentet godtagits (format: yyyy.mm.dd).
  • Ange samma uppgifter som i reservförfarandedokumentet, dvs. i SAD-blanketten som inlämnats under driftavbrottet.
  • Ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i reservförfarandedokumentet, dvs. i SAD-blanketten.

Tullen bestyrker SAD-blanketten, med vilken varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning under reservförfarandet. Tullen sparar dock inte tulldeklarationer som inlämnats under reservförfarandet, utan den egentliga tullklareringen görs med en elektronisk tulldeklaration som inlämnas genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten när driftavbrottet är över.

Tullen kontrollerar att en elektronisk tulldeklaration inlämnas i stället för de tulldeklarationer som inlämnats under reservförfarandet. 

Undantag utgör kontantkunders importdeklarationer där importskatterna har betalats till tullkontoret. I dessa fall är importskatterna betalda så att varorna frigörs för övergång till fri omsättning. Eftersom importskatterna är betalda, lämnas ingen tulldeklaration in i efterhand i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.