Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tulli.fi

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen tulli.fi. 

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda webbplatsen tulli.fi, kontakta oss per telefon 0295 5201 eller skicka e-post till Tullens kommunikation viestinta@tulli.fi. 

Om du behöver tekniska beskrivningar för programutvecklare i tillgängligt format, kan du ta kontakt via e-post till yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi.

Webbplatsens tillgänglighet i nuläget

Webbplatsen motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Den nya webbplatsen tulli.fi har publicerats 24.4.2024. Webbplatsen är delvis halvfärdig och webbplatsens tillgänglighet utvecklas och korrigeras fortfarande. 

Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du upptäcker ett problem i tjänsten som inte finns i listan, skicka respons till oss via e-post till asiakaspalautteet@tulli.fi.

Hur man rör sig på webbplatsen: länkar och knappar

 • Länklådorna på webbplatsen kan vara otydliga för skärmläsaren om man använder piltangenterna eller en telefon. Skärmläsaren får intrycket att det finns två eller tre länkar efter varandra som för vidare till olika objekt, fast det i verkligheten inte är så. Sådana länklådor finns på startsidan och på sidorna under Företag. (WCAG 1.3.1)
 • På webbplatsen finns några länksamlingar (t.ex. i början av några sidor efter rubriken H1). Dessa kan vara otydliga för skärmläsaren särskilt om man rör sig på webbplatsen med piltangenterna eller med en telefon. (WCAG 1.3.1)
 • På några sidor för privatkunder finns infoknappar som öppnar en modal dialog. Focus för tangentbordet och skärmläsaren kan rymma från dialogen till annat innehåll. Infoknapparna är för närvarande i testanvändning, och deras tekniska genomförande kommer att vidareutvecklas senare. (WCAG 1.3.2)

Sidornas hierarki och rubriknivåer

 • En del sidor har texter som visuellt ser ut som rubriker, men skärmläsaren får ingen information om detta. Sådana rubriker finns till exempel i delen Kontaktuppgifter samt i vissa sidonavigationer. (WCAG 1.3.1)

Användning av webbplatsen med en mobil enhet

 • När webbplatsen används med en mobil enhet, t.ex. med webbläsaren Chrome i en Android-telefon, kan inte alla texter förstoras till det nödvändiga 200 procent. I flera vyer förstoras endast en del av texten. (WCAG 1.4.4)
 • En del sidor har ännu några små utmaningar i fråga om responsivitet, t.ex. alla texter ryms inte helt i länklådan eller elementet hamna ovanpå ett annat när det öppnas. (WCAG 1.4.10)

Filer

 • Den största delen av filerna som publicerats de senaste åren är tillgängliga. Eftersom det emellertid finns hundratals filer är det möjligt att alla nya filer inte uppfyller tillgänglighetskraven.
 • På webbplatsen finns PDF-filer och andra filer som publicerats före 23.9.2018 för vilka kraven i lagstiftningen inte gäller. Också en del av dessa filer har man strävat efter att tillgängliggöra, men det har inte varit möjligt i vissa fall. 
 • Dessutom finns det på webbplatsen några filer som gjorts av andra myndigheter och vars tillgänglighet Tullen inte kan påverka.

Övrigt

Webbplatsen kan också ha andra brister i tillgängligheten som beror på att webbplatsen fortfarande är halvfärdig och kompletteras hela tiden. Även tillgänglighetsutlåtandet kommer ännu att preciseras. 

Anknytande tjänster

Till webbplatsen tulli.fi länkas separata webbplatser och funktioner vilkas tillgänglighet kan påverka användningen av webbplatsen tulli.fi För dessa webbplatser finns separata tillgänglighetsutlåtanden:

Dessutom har Tullens kundtjänster sina egna tillgänglighetsutlåtanden.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt.

 • Webbplatsen har utvärderats i olika skeden under dess utveckling. Dessutom har en mer omfattande utvärdering gjorts i mars 2024. 
 • Webbplatsen har utvärderats både av en extern aktör och av Tullen själv. 
 • Utlåtandet upprättades 19.4.2024.

Webbplatsens tillgänglighet utvärderas och tillgänglighetsutlåtandet preciseras ännu under sommaren 2024. 

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av webbplatsen tulli.fi.

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Ansvaret för tillgängligheten av innehåll och bilagor på webbplatsen tulli.fi har delats upp på olika avdelningar och grupper vid Tullen. Responsen styrs till den person som ansvarar för innehållet. Tullens kommunikation ansvarar för användargränssnittets tillgänglighet på webbplatsen.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med svaret du fått från Tullen eller om du inte fått något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. På sidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn

 • tillgänglighetskrav.fi
 • webbtillganglighet@rfv.fi
 • telefonnummer: 0295 016 000 (växel)