Hoppa till innehåll

Vid informationsförvaltningen genomför man stora reformer

Arbetet vid Tullens informationsförvaltning är mångsidigt och speciellt. Trots att man arbetar med teknologi, är arbetet i grund och botten förknippat med laglig och smidig rörlighet för varor samt med förhindrande av rörlighet för olagliga och farliga varor.

Informationsförvaltningen svarar för utvecklingen, produktionen och stödet vad gäller Tullens informationssystem, arkitekturer och infrastruktur samt för upphandlingar som anknyter till dem. En del av ICT-specialisterna gör det dagliga utvecklingsarbetet, medan andra arbetar med löpande tjänster.

– I ICT-arbetet är man i centrum för handeln, företagen och näringslivet. Arbetet har att göra med säkerhet och övervakning, och är också etiskt betydelsefullt: arbetet gagnar både medborgarna och samhället. Man skulle också kunna karakterisera arbetet vid Tullen som spännande, säger direktören för informationsförvaltning Anu Autio.

Inom informationsförvaltningen finns grupperna för interoperabilitet, applikationer, plattformar och metoder. Vid Tullens informationsförvaltning arbetar 150 ICT-proffs samt externa sakkunniga och tjänsteleverantörer. Informationsförvaltningen är placerad på två ställen: Tavastehus och Böle i Helsingfors.

Sociala färdigheter behövs

Inom offentlig förvaltning är Tullens informationsförvaltning en konkurrenskraftig arbetsplats, där man satsar på introduktion för nyanställda och på ett bra arbetsklimat. Introduktionsprogrammet har fått god respons från både tullanställda och samarbetspartner.

Vid informationsförvaltningen uppskattar man utöver ICT-kunskaper också god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter, eftersom man arbetar i team med både interna och externa specialister. Den egna insatsen och egna åsikter behövs, men det är lika viktigt att lyssna på sina kollegor. Besluten fattas tillsammans.

– Våra konsulter har berättat att det alltid är trevligt att komma och jobba till Tullen. De har upplevt att uppgifterna har varit varierande och intressanta, att man utvecklat bra rutiner för samarbetet och att alla har behandlats likvärdigt, berättar Autio.

Rekryteringen fortsätter

Vid informationsförvaltningen måste man följa de tidtabeller som fastställts i lagstiftningen, och där har man lyckats utmärkt. Det behövs dock mer folk, eftersom man vid Tullen genomför stora utvecklingsprojekt och flera mindre projekt samtidigt.

– Vid Tullens informationsförvaltning är vi på alerten. Branschen är i förändring, och vi måste utveckla snabbare, förmånligare och smidigare tjänster. Vid sidan om det vardagliga arbetet måste vi vara innovativa och identifiera den teknologi som bär framåt. Allt det här betyder att man inte får stagnera.

Vid informationsförvaltningen arbetar bl.a. testchef Kati Eskelinen. Bekanta dig med hennes arbete. 

Läs mer

ICT-arbete vid Tullen – meningsfullt utvecklingsarbete och gemenskap (på finska)