Hoppa till innehåll

Resandeinförsel av snus

Anvisningarna på denna sida är avsedda att hjälpa till i mera allmänna frågor. Kontrollera alltid också de närmare anvisningarna om saken.

Personer under 18 år får inte föra in snus till Finland.

Hur mycket snus får jag föra in till Finland?

Under ett kalenderdygn får du till Finland föra in sammanlagt 1 000 gram (1 kilo) 

  • snus
  • tobak för användning i näsan (nässnus)
  • tuggtobak.

Du kan alltså på samma gång föra in t.ex. 800 gram snus och 200 gram nässnus.

Du kan föra in dessa produkter endast för eget personligt bruk. Produkterna får inte föras in för familjens bruk eller som gåva.

Detta gäller oberoende av om du för in dessa produkter från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU.

Notera att man inte kan beställa snus på nätet. Läs mer om begränsningar som gäller nätbeställningar.

Nikotinpåsar

Du kan föra in nikotinpåsar från en resa. Nikotinpåsarna klassificeras för tillfället inte som läkemedel. Läs mer om detta i vårt kundmeddelande 14.4.2023.

Ja, du kan samtidigt föra in olika produkter inom ramen för deras maximimängder.

Notera dock att snusprodukter bara får föras in för personligt bruk, inte för familjens bruk eller som gåva. Tobaksprodukter kan också föras in till familjemedlemmar eller som gåva.

Läs mer om vilka begränsningar som gäller tobaksprodukter  samt elektroniska cigaretter och nikotinvätskor.