Hoppa till innehåll

Förtulla ditt paket

Förtulla din försändelse och betala importskatterna.

Brexit

  1. Om du förtullar en försändelse där varornas värde utan transportavgifter är högst 150 euro, är försändelsen tullfri. Mervärdesskatt tas ut om värdet på försändelsen är över 22 euro. Undantag utgör bl.a. alkohol och alkoholdrycker som är skattepliktiga oberoende av värdet.
     
  2. Om du förtullar en försändelse där varornas värde utan transportavgifter överstiger 150 euro och varan har ursprung i Storbritannien, skickar Tullen dig en begäran om tilläggsutredning och ber dig att visa upp en ursprungsförsäkran för varorna. Notera att Tullen inte bara tar ut moms utan också tull för försändelsen, om du inte har en formbunden ursprungsförsäkran från säljaren om varans ursprung. Läs mer om importskatter.

×
Gäller din fråga postpaketets förvaringsplats, innehåll, behandlingsavgift eller lagring ?

Posten hjälper dig med dessa frågor. Mera information om Postens behandlingsavgift.

Försäkra dig om följande Förtullningstips Förtullning av en gåva Instruktionsvideor

Försäkra dig om följande innan du påbörjar förtullningen i Tjänsten för importförtullning för privatperson

 

1. Du vet att försändelsen har anlänt

Du har fått besked från Posten eller en annan transportfirma i Finland att försändelsen har anlänt till Finland. Du kan förtulla postpaketet genast när det i Postens tjänst för försändelseuppföljning står ”Leverans väntar på din tulldeklaration”.

2. Du har en redogörelse över varans värde och innehåll

En orderbekräftelse eller faktura är exempel på redogörelser över varans värde och innehåll.

3. Du har kontrollerat om varan som ska förtullas finns i varulistan

Ta reda på om varan finns i förtullningstjänstens varulista (excel). Om varan finns med på listan innebär det att du hittar den lätt med varusökningen i förtullningstjänsten och att du inte behöver separat ta reda på dess varukod. Om du inte hittar varan i listan, ska du ta reda på dess varukod i varukodstjänsten Fintaric eller fråga Tullrådgivningen. Därefter kan du förtulla varan med hjälp av varukoden.

Använd dessa webbläsare

Tjänsten för importförtullning för privatperson fungerar bäst med webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari. Försäkra dig om att du använder någon av dessa.

Tjänstens tekniska krav

Förtullningstips

  • Gör förtullningen på en gång. Du kan inte spara förtullningen som ett utkast och återkomma till den senare.
  • Förtullningen har lyckats när följande text visas i tjänsten: ”Tack för din betalning! Förtullningen kunde slutföras.” Tullen skickar inget separat e-postmeddelande om att förtullningen lyckats.
  • Du hittar din förtullning, beslutet om frigörande samt Tullens begäranden om tilläggsutredning och korrigering i tjänsten på sidan Mina förtullningar. Förtullningsbesluten och besluten om frigörande sparas i 90 dagar.
  • Kontrollera i ankomstavin om du själv ska lämna beslutet om frigörande till transportfirman eller inte. Transportfirmorna kan inte leverera paket till mottagare utan beslut om frigörande.

 

Bekanta dig också med sidan ”Om förtullning”, där grunderna för förtullning förklaras:

Gå til sidan Om förtullning

Förtullning av en gåva

Gåvomottagaren är tvungen att göra en tulldeklaration över gåvan. Om du inte vet vad gåvan innehåller ska du ta reda på detta från den som skickat gåvan. Du måste veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är för att du ska kunna förtulla försändelsen och begära att den frisläpps.

Om gåvoförsändelsen:
•    har flera mottagare
•    innehåller flera olika gåvor och någon av dessa har ett värde på under 45 euro 
•    utöver andra gåvor även innehåller kaffe eller te 

se anvisningar för förtullningen här.

Så här förtullar du dina nätköp i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 

 

Så här förtullar du dina inköp från ett annat EU-land till Åland i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 

 

                            

Ta kontakt

                            

Importförtullning för privatpersoner
måndag–fredag 8–20

Rådgivning för ifyllning av deklarationer

Tulldeklarering, företagskunder
24/7