Jag tar med mig livsmedel från ett EU-land

När du kommer till Finland från ett EU-land kan du föra med dig livsmedel nästan utan begränsningar.

Undantag utgör kött av svin och vildsvin

I EU finns områden från vilka svin- eller vildsvinskött får föras in till Finland endast i begränsad utsträckning eftersom afrikansk svinpest förekommer i områdena.

Till dessa områden hör t:ex. de baltiska länderna.

Läget med svinpest förändras snabbt. Om du tänker ta med dig svin- eller vildsvinskött till Finland, kontrollera alltid det aktuella läget på Livsmedelsverkets webbplats.
 

Jag tar med mig livsmedel från ett land utanför EU

Frukt och grönsaker

Från länder utanför EU får inga färska växter eller växtprodukter föras in utan sundhetscertifikat. Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, och därför kan man i praktiken inte föra in färska frukter, bär och grönsaker från länder utanför EU.

Du kan alltså inte ta med dig ens ett äpple eller en apelsin som saknar sundhetscertifikat från avgångslandet. Sundhetscertifikat behövs för nästan alla färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter.

Certifikat behövs inte för banan, dadlar, durian, ananas eller kokos. Också torkade, djupfrysta och konserverade produkter samt kaffe och te får medföras utan sundhetscertifikat. 

Animaliska produkter

Införsel av animaliska livsmedel från ett land utanför EU har begränsats, eftersom det finns risk för spridning av djursjukdomar.

Kött, fisk och mjölk

När du anländer till Finland från ett land utanför EU får du inte medföra

  • kött
  • köttprodukter
  • mjölk
  • mjölkprodukter.

Resande kan föra in högst 2 kilo modersmjölksersättning, när den är avsedd för resandens eget bruk. Modersmjölksersättning kan dock inte beställas på nätet.

Också choklad kan föras in från en resa, fastän den skulle innehålla mjölk.

Du kan föra in 20 kg fiskprodukter eller en urtagen fisk oberoende av hur mycket den väger.

Norge, Island, Schweiz, Andorra, Liechtenstein och San Marino utgör undantag vid införsel av animaliska produkter. Från dessa länder kan du ta med dig kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter, fastän länderna står utanför EU.

Mängden produkter som får föras in är inte begränsad, om

Viktbegränsningen för fiskprodukter gäller inte dessa länder.

Beakta dock att avgångslandet, t.ex. Norge, kan begränsa exporten av fiskeriprodukter. Kontrollera gällande exportrestriktioner hos avgångslandets tullmyndighet.

Andra livsmedel av animaliskt ursprung

Du kan föra in andra livsmedel av animaliskt ursprung, såsom honung, grodlår, sniglar och ägg, när mängden inte överskrider 2 kg.

Du får föra in högst 125 gram kaviar. Om du för in mer än 125 gram, behöver du ett CITES-exporttillstånd från avgångslandet. Mera information om exporttillståndet finns längre ned på denna sida.

Djurmat

Beakta att matvaror av animaliskt ursprung avsedda för sällskapsdjur inte får föras in från länder utanför EU. Du kan således inte föra in t.ex. kattmat eller hundmat som innehåller kött, kyckling eller fisk.

Om ditt sällskapsdjur reser med dig, kan du emellertid medföra mat som djuret behöver av hälsoskäl.

Livsmedel som inte begränsats


Du kan föra in till Finland:

  • sötsaker och choklad
  • kex, kakor och andra bakverk förutsatt att de inte blandats eller fyllts med köttprodukter
  • köttbuljongkoncentrat.

På Livsmedelsverkets webbplats finns mera information om livsmedel som kan föras in fritt för eget bruk.

När du kommer till Finland från ett land utanför EU, beakta värdegränserna för införsel. Du kan skatte- och tullfritt medföra varor köpta utanför EU

  • till ett värde av 430 euro, när du anländer flyg- eller sjövägen
  • till ett värde av 300 euro, när du anländer på annat sätt.

Också livsmedlen räknas in i denna värdegräns.

Läs mera om den skattefria värdegränsen för varor som resande för in.