Hoppa till innehåll

Resandeinförsel av växter och fröer

Jag för in växter eller frön från ett EU-land

Du kan för ditt eget bruk föra in fröer, plantor, krukväxter, örter och snittblommor utan begränsningar.

Läs mer om införsel av frön på Livsmedelsverkets webbplats.

Jag för in växter eller frön från ett land utanför EU

Från länder utanför EU får inga växter eller växtprodukter föras in utan sundhetscertifikat.
Sundhetscertifikat behövs för

  • frön till växter 
  • plantor, krukväxter, grönväxter
  • sticklingar, knölar, rhizom, grenar och motsvarande förökningsmaterial
  • snittblommor och -grenar.

Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, och därför kan man i praktiken inte föra in dessa produkter från länder utanför EU.

Samma begränsningar gäller också färska frukter och grönsaker.

Läs mer om införsel av frön på Livsmedelsverkets webbplats.

Tullen övervakar resandeinförsel vid gränsövergångsställena. Förbjudna växter och växtprodukter kan lämnas i sopkärl vid gränsövergångsställena på östgränsen. På flygplatserna kan de lämnas till tulltjänstemännen.

Frivilligt överlåtande medför inga påföljder. Upprepat eller allvarligt brott mot importförbudet är straffbart.

Läs mer

Anvisningarna på denna sida är bara avsedda att hjälpa till i mera allmänna frågor. Kontrollera alltid närmare anvisningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Införsel av växter och färska växtprodukter i bagaget (Livsmedelsverket)

Övrigt att beakta