Reservförfaranden vid störningar

Med reservförfarande avses ett avvikande sätt att tulldeklarera när det förekommer störningar i Tullens eller kundens system. Reservförfaranden kan användas av företag.

När störningen finns i Tullens system kan du inleda reservförfarandet när Tullen skickar ett meddelande om driftavbrott eller störning. Tullen informerar direkt i sina e-tjänster  om driftavbrott och störningar. Till våra företagskunder publicerar vi också separata meddelanden om störningar gällande meddelandedeklarering.

Anvisningar för reservförfarande

Användarmanualen och anvisningarna för reservförfaranden för tjänsten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS-tjänst) finns på Skatteförvaltningens webbplats: Anvisningar för EMCS-tjänsten