Hoppa till innehåll

Lön

Hos oss vet du hur mycket lön du får för utfört arbete.

Hos oss behöver du inte gissa – redan i platsannonsen berättar vi inom vilka ramar lönen bildas. Lönesättningen är transparent och var och en ser i lönetabellen hur lönen utvecklas i uppgifterna på olika kravnivåer. 

Hur bestäms lönen?

Nittio procent av personalen omfattas av vårt lönesystem. Till exempel vid informationsförvaltningen finns det dock också anställda med avtalslön som inte omfattas av vårt lönesystem.

Månadslönen består av följande delar:

  • en kravdel, dvs. en lönedel baserad på hur krävande uppgiften är (18 kravnivåer)
  • en individuell lönedel baserad på arbetsprestationen (8–44 procent av kravdelen)
  • ett omständighetstillägg (högst 4 procent av kravdelen).

Omständighetstillägg betalas för sådana olägenheter i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön som inte har beaktats i de övriga faktorerna för fastställande av lön och som inte kan avlägsnas genom arbetarskyddsåtgärder.

På lönen inverkar utöver uppgiftens kravnivå också den individuella arbetsprestationen och kompetensen.

Samma lön för kvinnor och män

Hos oss betalas kvinnor och män samma lön för likvärdigt arbete. År 2022 var indexet för lika lön vid Tullen 95,3 procent (2021: 94,7 procent). Detta innebär att männens lön var i genomsnitt 4,9 procent högre än kvinnornas.

Indexet för lika lön har beräknats på totallönerna med beaktande av tilläggen för obekvämt arbete i skiftarbete. Dessa tillägg ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor på de kravnivåer där skiftarbete utförs. Män arbetar mera i skift än kvinnor.

Uppgiftsrelaterade lönedelar från och med 1.5.2023: 

Svårighetsgrad

Uppgiftsspecifik lönedel €/kk

Exempel: bra prestationsnivå 32 %

7

2 020,97

 2 667,68

8

 2 109,80

 2 784,94

9

 2 152,30

 2 841,04

10

 2 276,31

 3 004,73

11

 2 423,50

 3 199,02

12

 2 539,30

 3 351,88

13

 2 702,28

3 567,01

14

 2 954,71

 3 900,22

15

 3 171,19

 4 185,97

16

 3 418,12

 4 511,92

17

 3 681,61

 4 859,73

18

 3 968,06

 5 237,84

19

 4 382,15

 5 784,44

20

 4 705,60

 6 211,39

21

 5 191,65

 6 852,98

22

 5 614,17

 7 410,70

Tullin VPJ-palkkataulukko 1.3.2024