Hoppa till innehåll

Avtalsnätverk som grundar sig på Europa-Medelhavstäckande partnerskap

Medelhavsländerna har stegvis anslutit sig till ett paneuropeiskt frihandelsnätverk. Länderna har bildat ett nytt utvidgat område för ursprungskumulation som kallas för Europa-Medelhavstäckande kumulation.

Det paneuropeiska frihandelsnätverket utvidgas till ett område för Europa-Medelhavstäckande kumulation

Det paneuropeiska frihandelsnätverket omfattar EU:s medlemsländer samt Island, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Turkiet. Detta kumulationsområde har utvidgats till att också omfatta Medelhavsländerna samt Färöarna. De Medelhavsländer som hör till området är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Västbanken och Gaza, Marocko, Syrien och Tunisien. Utvidgandet har resulterat i ett antal landgrupper inom vilka den utvidgade kumulationen kan tillämpas. Också länderna i Västra Balkan samt Moldavien och Georgien har delvis anslutit sig till detta avtalsnätverk.

I avtalsnätverket övergår länderna stegvis till att tillämpa en enda gemensam uppsättning av ursprungsregler (konvention) i stället för ursprungsreglerna i enskilda frihandelsavtal.

Vad avses med kumulation?

Med kumulation avses att tillverkningen av en produkt inte fullständigt behöver ske inom en avtalsparts område, t.ex. i EU, så som ursprungsreglerna förutsätter, utan produkten kan få ursprungsstatus fastän en annan avtalsparts, t.ex. Schweiz, råvaror skulle användas vid tillverkningen av produkten. Exempelvis vid tillverkning av kläder lyder ursprungsregeln ofta ”tillverkning utgående från garn”. Om tillverkningen inom EU inte börjar utgående från garn, utan från tyg med ursprung i Schweiz, tillämpas kumulation då på det schweiziska tyget och produkten kan anses som ursprungsprodukt.