Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tullaboratoriets kundnöjdhetsenkät

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullaboratoriets kundnöjdhetsenkät.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda Tullens webbplats tulli.fi, kontakta tullrådgivningen per telefon 0295 5201 eller Tullens registratorskontor per e-post kirjaamo(at)tulli.fi.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten till tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • I enkäten finns länkar med en URL-adress som länktext. De är inte särskilt begripliga som sådana. (WCAG 2.4.4)
 • Tangentbordsfokus ligger ologiskt mitt på sidan när man går till en ny sida. Därför måste användare av tangentbord och skärmläsare gå bakåt för att komma till början av sidan. (WCAG 2.4.3)
 • Grupperingen av vissa typer av frågor förstås inte av skärmläsaren, för skärmläsaren läser inte radrubriker i matrisfrågor. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänsten anpassar sig inte helt och hållet till stora eller små skärmar, för grupperingen som är avsedd för skärmläsare fungerar inte i mobilvyn. Skärmläsaren läser då inte alla frågor när man kommer till valfälten. (WCAG 1.3.1) 
 • Ifyllandet av blanketten framskrider inte som väntat på grund av en knapp som namngetts på ett icke-beskrivande sätt. I många situationer skickas blanketten i väg redan via en knapp som heter Nästa. (WCAG 2.4.6)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Tjänsten utvärderades 4/2023.
 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Utlåtandet upprättades 25.4.2023

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är Tullaboratoriet som svarar för tillgängligheten av sin enkät om kundnöjdhet. Tullaboratoriet svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: 0295 016 000 (växel)