Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Utlåtanden

Vilken information innehåller utlåtandena?

Tullen ger följande utlåtanden:

  • utlåtanden till ministerierna
  • sakkunnigutlåtanden till riksdagens utskott 

I vilket syfte används informationen?

Tullen ger på begäran utlåtanden till ministerierna och riksdagens utskott för att användas i beredningen av lagstiftningen.

Datasystem

Tullen handlägger inga utlåtanden i datasystemen utan registrerar dem i sitt ärenderegister. 

Hur kan jag få information?

En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information

Utlåtandena är offentliga. En del utlåtanden publiceras offentligt på webbplatsen utlåtande.fi.  Utlåtanden som getts åt riksdagen kan du läsa på riksdagens webbplats www.eduskunta.fi. 

Information som fås med begäran om information

Du kan också begära Tullens utlåtanden med en begäran om information från Tullen. 

Anvisningar för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Specificera i din begäran vilket utlåtande har getts för beredning av förordningen. Ange till exempel

  • nyckelord
  • namnet på utkastet till regeringspropositionen
  • numret på utkastet till regeringspropositionen
  • annat specificerande propositionsnummer eller motsvarande kod.