Hoppa till innehåll

Jag tänker beställa en vara från utlandet

 1. Innan du beställer en vara, ska du kontrollera om man får beställa den till Finland.

 2. Kontrollera från vilket land varan skickas till dig. Detta inverkar på om paketet behöver förtullas.

 3. I Tullräknaren kan du beräkna hur mycket importskatter du måste betala för varan, om paketet behöver förtullas.

 4. Notera att om du beställer varor från länder utanför EU är varorna nödvändigtvis inte säkra. Läs mer om produktsäkerhet.

Paketet kommer från ett land utanför EU, såsom Kina, USA eller Storbritannien

 • Paketet måste förtullas.
 • Mervärdesskatt ska betalas.
 • En tullavgift ska betalas, om inköpets pris utan transportkostnader överstiger 150 euro.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkoholdrycker.

Paketet kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

 • Paketet behöver inte förtullas.
 • Mervärdesskatt behöver inte betalas.
 • Tullavgift behöver inte betalas.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkoholdrycker.

Paketet kommer från ett område som ingår i EU-området men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

 • Paketet måste förtullas.
 • Mervärdesskatt ska betalas.
 • Tullavgift behöver inte betalas.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkoholdrycker.

Vad består importskatterna av?

Varornas pris 200 euro, transportkostnader 30 euro, mervärdesskatt 61,82 euro och tullavgift 27,60 euro. Importskatter sammanlagt 89,42 euro.
Importskatterna för t-tröjor värda 200 euro, vars transportkostnader är 30 euro och för vilka man ska betala 24 procent i mervärdesskatt och en tullavgift på 12 procent.

Tullavgift

Avgift av skattenatur som du kan bli tvungen att betala då du förtullar en vara. Storleken på tullavgiften påverkas bland annat av vilken vara det är fråga om, i vilket land varan har tillverkats och varifrån den skickats, hur mycket varan är värd och vad dess transportkostnader är.

Mervärdesskatt

Skatt som vanligtvis ska betalas för en vara då du förtullar den. Mervärdesskatten är vanligtvis 24 % av varans pris, transportkostnaderna och de övriga importskatterna.

Notera att om paketet kommer från Nordirland som tillhör Storbritannien så gäller samma anvisningar för paketet som för paket som kommer från EU-området.

Notera dock att Posten eller en annan transportfirma förtullar de flesta IOSS-försändelserna åt dig.

Om nätbutiken är med i IOSS-ordningen behöver du vanligtvis inte betala mervärdesskatt i samband med förtullningen, eftersom du har betalat mervärdesskatten redan i samband med betalningen av inköpet.

Notera att man inte behöver betala någon tullavgift för följande varor:

 • till exempel böcker och datorer
 • produkter tillverkade i vissa länder för vilka du kan få en tullförmån.

Notera att en tullavgift måste betalas för vissa alkoholdrycker, såsom vita viner, fastän inköpets pris skulle vara 150 euro eller mindre.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.

Notera att om du beställer ett paket från Helgoland eller Büsingen i Tyskland eller från Livigno i Italien så gäller samma anvisningar för detta paket som för paket som beställs från länder utanför EU. Orsaken till detta är att dessa områden inte hör till EU:s tull- och skatteområde.

Notera dock att ett paket som du har beställt från EU-området ska förtullas i följande fall:

 • Du beställer paketet från EU-området, men det skickas till dig från ett land utanför EU.
 • Du beställer paketet från EU-området, men varan har tillverkats utanför EU och säljaren av varan har inte förtullat den in i EU-området.
 • Du beställer paketet från Helgoland eller Büsingen i Tyskland eller från Livigno i Italien. Dessa områden hör inte till EU:s tull- och skatteområde.

Notera att du måste betala mervärdesskatt för paket som du har beställt från EU-området på samma sätt som för paket som anländer från områden utanför EU i följande fall:

 • Du beställer paketet från EU-området, men det skickas till dig från ett land utanför EU.
 • Du beställer paketet från EU-området, men varan har tillverkats utanför EU och säljaren av varan har inte förtullat den in i EU-området.
 • Du beställer paketet från Helgoland eller Büsingen i Tyskland eller från Livigno i Italien. Dessa områden hör inte till EU:s tull- och skatteområde.

Notera att du måste betala en tullavgift för paket som du har beställt från EU-området på samma sätt som för paket som anländer från områden utanför EU i följande fall:

 • Du beställer paketet från EU-området, men det skickas till dig från ett land utanför EU.
 • Du beställer paketet från EU-området, men varan har tillverkats utanför EU och säljaren av varan har inte förtullat den in i EU-området.
 • Du beställer paketet från Helgoland eller Büsingen i Tyskland eller från Livigno i Italien. Dessa områden hör inte till EU:s tull- och skatteområde.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.

Exempelvis Åland och Kanarieöarna hör till EU men inte till EU:s skatteområde. Kontrollera om varans avsändningsland hör till ett sådant här område.

Notera att du måste betala en tullavgift för paket som du har beställt från områden som hör till EU men inte till EU:s skatteområde tilaamastasi paketista pitää maksaa tullimaksu på samma sätt som för paket som anländer från områden utanför EU i följande fall:

 • Du beställer paketet från ett område som ingår i EU-området men inte hör till EU:s skatteområde, men det skickas till dig från ett land utanför EU.
 • Du beställer paketet från ett område som ingår i EU-området men inte hör till EU:s skatteområde, men varan har tillverkats utanför EU och säljaren av varan har inte förtullat den in i EU-området.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.