×
Nätförtullning mellan Åland och övriga Finland börjar i februari 2021

Varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens s.k. särskilda skatteområden. Det finns en skattegräns som skiljer Åland och unionens övriga särskilda skatteområden från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Inom dessa särskilda skatteområden tillämpas EU:s mervärdesskatte- och punktskattelagstiftning inte. Enligt finsk lagstiftning uppbärs punkt- och mervärdesskatt för varor som förs in till Åland.

Varor som levereras över skattegränsen från övriga Finland till Åland eller vice versa ska tullklareras även om det inte är fråga om handel. Tullklareringen utförs också när man flyttar sina egna varor.

Fraktgods samt varor som du själv medför från fastlandet

Fraktgods samt varor du själv medfört över skattegränsen anmäls till Mariehamns tull med en faktura. Mariehamns tull uppbär mervärdesskatten för försändelsen.

Fraktgods samt varor när du anlitat en transportör

Fraktgods samt varor som förs över skattegränsen anmäls till Mariehamns tull med en faktura. Mariehamns tull uppbär mervärdesskatten för försändelsen varefter transportören får överlåta varan till dig.

Flyttgods

Då du flyttar från övriga Finland till Åland eller vice versa behöver ingen separat flyttgodsanmälan göras.

Ifall det ingår bil i flyttgodset bör följande tas i beaktande:

  • har du ägt bilen 6 månader eller längre och du inte har bott på Åland under de senaste 12 månaderna kan du föra in bilen som flyttgods dvs momsfritt.
  • För att kunna sälja bilen momsfritt efter att du tagit in den som flyttgods bör du ha ägt bilen minst 1 år efter införtullningen.

Införsel av nytt fordon från övriga Finland

Ifall mervärdesskatten är betald till säljaren fungerar säljaren som ditt ombud och är skyldig att betala mervärdesskatten till Tullen. Du behöver även i dessa fall komma till Tullen. Tullen gör beskattningsbeslutet med säljaren som skattskyldig och du får en kopia på beslutet.

Hur går införtullningen till:

  • Anmäl fordonet till Tullen vid ankomst, du behöver ha med köpebrevet samt registreringsbevis
  • Om du har en mervärdesskattefri faktura betalar du momsen till Tullen

Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson

Till fordon räknas bland annat bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer och fyrhjulingar.

Införsel av begagnade fordon

Saker du behöver känna till:

Hur går införtullningen till:

Anmäl fordonet till Tullen vid ankomst, du behöver ha med köpebrevet samt registrerings bevis.

Till fordon räknas bland annat bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer och fyrhjulingar.

Postförsändelser

När du beställer en postförsändelse från övriga Finland betalar du mervärdesskatten till Åland Post. Du kan också komma till Tullen för att göra skattedeklarationen, mervärdesskatten betalas då direkt till Tullen, kontant eller med kreditkort. Du behöver ha med en faktura eller annat dokument som innehåller varans värde. Du kan hämta ditt paket från posten när momsen är betald.

Om försäljaren har sitt skattegränsnummer på paketet och sköter om mervärdeskattedeklarationen för din räkning behöver du inte betala någon skattegränsmoms.

Försändelser av ringa värde (högst 22 euro)

Om det sammanlagda värdet på försändelsen utan postavgifter är 22 euro behöver försändelsen inte förtullas och inga importskatter uppbärs. Alkoholhaltiga drycker samt parfymer ska alltid tullklareras.

Om du har fått en ankomstavi för en försändelse som du inte behöver förtulla, be att få paketet frisläppt genom att uppvisa orderbekräftelse, faktura eller kvitto varav varans värde framgår.

Gåvoförsändelser till privatpersoner

Icke-kommersiella gåvoförsändelser till ett värde av 45 euro eller mindre behöver inte förtullas, men en redogörelse över gåvans innehåll och värde bör ges till Tullen så att den kan frisläppas utan tullklarering.

Redogörelsen kan även sändas direkt till Åland Post spedition(at)alandpost.com

Gratis varor / varuprover

Gratis varor bör tullklareras eftersom även gratis varorna har ett nominellt värde. Ifall du blir erbjuden gratis varor bör du be företaget om en proforma faktura eller dylikt dokument för tullklarering.

Varor för reparation

Använd blankett nr 742r när du skickar t.ex. en telefon från Åland till övriga Finland för reparation. Lämna blanketten med bilagor till Mariehamns tull innan du avsänder varan.

Återbetalning av moms vid retur av varor

Ifall du har betalat moms på varor du returnerat behöver du göra följande:

  • Fyll i blankett nr 971r
  • Bifoga även det ursprungliga förtullningsbeslutet samt fakturan och bevis på att varan mottagits av försäljaren.
  • Returnera blanketten till: Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn, eller per epost till: atp.skattegrans(at)tulli.fi

Begagnade varor

Vid köp av begagnad vara som varit i en privatperson ägo och varan är från övriga Finland eller ett annat EU land, kan varan antas innehålla tillverkningslandets moms för året då varan tillverkades. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).

Förfarandet kan inte tillämpas för konst-, samlings- och antikföremål där momsen är 10 %.

Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning