Förtullning av varor som skickas mellan Åland och övriga Finland samt mellan Åland och EU

Åland är ett av de områden som står utanför EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde och skiljs åt av en s.k. skattegräns. Därför ska alla varor som skickas mellan Åland och övriga Finland samt mellan Åland och andra EU-länder förtullas, dvs. tullklareras, och skatter (moms och punktskatt) ska betalas för dem. Alla försändelser ska förtullas oavsett deras värde.

Om du förtullar en köpt vara, ska du vid förtullningen ange för varan det pris som du betalat till säljaren. Om finsk moms ingår i priset, kan du begära att säljaren återbetalar momsen till dig.

Läs hur man förtullar en vara som man beställt från ett land utanför EU: Nätbeställning

Förtullningsalternativ

 1. Förtulla din försändelse i första hand på nätet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Logga in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 
 2. Befullmäktiga en annan person att göra förtullningen åt dig eller köp förtullningen som en tjänst av t.ex. en speditionsfirma. Läs mer om alternativa sätt att sköta tullärenden. 
 3. Du kan också förtulla en gåva på plats hos Mariehamns tull.

Om du inte kan använda dig av något av alternativen ovan och du vill förtulla försändelsen själv, kan du fylla i en blankett och skicka den till Tullen. Observera att handläggningen av förtullningsblanketten tar längre tid än den elektroniska förtullningen eller förtullningen på tullkontoret. Förtullningen ska göras inom den tidsfrist som transportfirman uppgett. 

 • 1105r - Anmälan för förtullning av varor från ett annat EU-land till Åland
 • 1141r - En privatpersons anmälan om avsändning av varor från Åland till övriga Finland 
 • 1142r - En privatpersons anmälan för förtullning av varor från övriga Finland till Åland

Blanketterna med ifyllningsanvisningar finns här: Övriga tullblanketter.

Läs mer om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Kvarglömda personliga tillhörigheter som återinförs

Du ska förtulla varor som du mottar till Åland. Varorna ska förtullas även om de är dina egna personliga ägodelar, som du ursprungligen tagit med dig från Åland. Varor som förts ut från Åland och senare returneras till Åland kallas återinförda varor.

Exempel

Du har varit på semester i övriga Finland eller ett annat EU-land och hotellet skickar ditt kvarglömda bagage per post.

Mervärdesskatt behöver inte betalas för återinförda varor. Varor belagda med punktskatt, såsom alkohol och tobak, kan dock inte förtullas som återinförda varor.

Beakta att varor eller gåvor som köpts under resan inte anses vara återinförda varor. 

Hur förtullar jag återinförda varor i Importförtullningstjänsten för privatpersoner?

 • Välj på startsidan att du vill förtulla resgods du glömt kvar under en resa.
 • Uppge på sidan ”Uppgifter om försändelsen” varför varorna återinförs. Skriv som förklaring till exempel: ”Jag glömde mina solglasögon på hotellet. Hotellet returnerar dem till mig.”
 • Fyll i en beskrivning av varan under ”Uppgifter om varan”, till exempel solglasögon.
 • Fyll i de övriga uppgifterna som begärs och skicka deklarationen.

När du skickar en vara från Åland till en annan privatperson, ska du förtulla varan innan du kan skicka iväg den. Det är mottagaren som ansvarar för att tulldeklarationen görs, men som avsändare agerar du som mottagarens ombud och upprättar deklarationen på mottagarens vägnar.

När du förtullar i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kryssa för ”Jag gör förtullningen åt en annan person.”  Välj på startsidan i punkten ”Jag vill förtulla”

 • ”en vara jag köpt” eller
 • ”en vara jag köpt” då du förtullar varor som du har sålt från Åland till övriga Finland. 

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den. 

Du kan skicka iväg varan när du fått ett beslut om frigörande

Beslutet om frigörande går att hitta under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. Visa upp beslutet för transportören (t.ex. med en mobil enhet), när du skickar varan.

Beslutet om frigörande syns i tjänsten genast när du betalat skatterna och avgifterna i tjänsten. Tullen skickar dig inget separat beslut om frigörande. 


När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på startsidan. Kryssa i rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange varans tillverkningsår. Om du inte vet det, ange en uppskattning.

Om det finns flera begagnade varor som tillverkats under olika år, ange varorna för varje år separat.

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den. 

Om momssatsen för varans tillverkningsår avviker från nuvarande momssats (24 %), tas ut skillnaden mellan skattesatserna i procent på varans inköpspris. Läs mer: Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 

Du kan inte dra nytta av momslättnaden för begagnade varor om du förtullar konstföremål, samlarföremål eller antikviteter som har en momssats på 10 %.


 • Du måste i regel betala moms bara på reparationskostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga Finland och skickas tillbaka till Åland. 
 • Du måste i regel betala moms på reparationskostnaderna och transportkostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga EU och skickas tillbaka till Åland. 

När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara som reparerats mot betalning” på startsidan. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange på sidan Uppgifter om varan reparationskostnaderna som du betalat, utan moms.

För förtullningen behöver du fakturan på reparationen. Tullen kan begära att få se den. 


När du skickat en vara för garantiutbyte till övriga Finland eller till övriga EU kan du förtulla den vara du fått i utbyte som en vara som bytts ut gratis på garanti. Också när du skickat en vara på garantireparation till övriga Finland eller till övriga EU och du i stället för den reparerade varan får en ny motsvarande vara, kan du förtulla den nya varan som en vara som bytts ut gratis på garanti. Man behöver vanligtvis inte betala moms för varor som bytts ut på garanti.

Välj ”en vara som bytts ut gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan för utbyte eller reparation. Ange de uppgifter som begärs på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantibytet. Tullen kan begära att få se den. 


När du tar emot en vara som du har skickat på garantireparation från Åland till övriga Finland eller till övriga EU, kan du förtulla den som en vara som reparerats gratis på garanti:

 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga Finland till Åland, måste du i regel inte betala någon moms. 
 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga EU till Åland, måste du i regel betala moms bara på transportkostnaderna, om du betalat sådana.

Välj ”en vara som reparerats gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange uppgifterna som begärs om varan på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantireparationen. Tullen kan begära att få se den.


När du har fått hem en försändelse (inköp) som borde ha förtullats, förtulla den i efterhand. 
Välj ”en oförtullad försändelse som jag fått hem” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange uppgifterna som begärs om försändelsen. 


Också avgiftsfria försändelser ska förtullas och eventuella skatter och avgifter betalas för dem. Ange som varans värde det pris som skulle ha begärts för den om den hade sålts till dig. För förtullningen behöver du en utredning om försändelsens innehåll och värde. Be vid behov att avsändaren skickar en sådan till dig. 

Välj ”en vara jag köpt” i importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har fått varuprover eller en gåva från ett företag eller om du på annat sätt får en försändelse avgiftsfritt t.ex. som ett pris. 

Tullen kan be dig visa upp utredningen om försändelsens innehåll och värde. 


Flyttgods, levande djur och urnor går inte att förtulla i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Gör så här

Flyttgods

När du flyttar från övriga Finland eller EU till Åland eller från Åland till övriga Finland eller EU, se anvisningarna om flyttgods här: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Om ett fordon ingår i flyttlasset ska du förtulla fordonet. (Bilskatten betalas separat till Skatteförvaltningen). Läs mer: Fordon på Åland

Levande djur

Antingen du själv hämtar djuret eller får det levererat till Åland, bör du vara i kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) 

Urnor

När du för in eller ut en urna, ta kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) för anvisningar. Se också:  Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

 Hur får du varan efter att den förtullats?

När du har förtullat försändelsen och betalat eventuella skatter och andra avgifter, är försändelsen klar för avhämtning eller leverans.  

Postförsändelser: Tullen meddelar Åland Post när försändelsen har förtullats. Därefter levererar Åland Post försändelsen till mottagaren eller så kan du avhämta den på överenskommen plats. 

Övriga försändelser: Om du måste visa upp ett beslut om frigörande för transportfirman innan den förtullade varan levereras till dig eller innan du kan avhämta den, får du beslutet från importförtullningstjänsten för privatpersoner. Beslutet går att hitta under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. 

Återbetalning av moms vid retur av varor

Ifall du har betalat moms på varor du returnerat behöver du göra följande:

Fyll i blankett nr 971r  - Ansökan om återbetalning av medvärdesskatt

Bifoga även det ursprungliga förtullningsbeslutet samt fakturan och bevis på att varan mottagits av försäljaren.

Returnera blanketten till: Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn, eller per epost till: skattegrans(at)tulli.fi


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Åland