Hoppa till innehåll

Kom och jobba hos Tullen

Söker du ett intressant och betydelsefullt arbete där du är med och säkerställer lagligheten inom varuhandeln och gör Finland tryggt och säkert? Kom och jobba hos oss!

Tullen – nära människan

Tullen är en unik myndighet. Det arbete vi gör för att säkerställa varuflöden påverkar alla. Därför är det betydelsefullt. Och därför ska det också vara ansvarsfullt.

Vårt arbetsgivarlöfte

Förnyelse sker genom människor. Därför behöver vi kunniga människor med många olika bakgrunder.

Olika synsätt och bakgrunder berikar vår arbetskultur och hjälper oss att utveckla vår verksamhet mot rätt håll. Till vår arbetsgemenskap välkomnar vi människor av alla åldrar, studerande, branschbytare, erfarna experter inom sina respektive områden samt representanter för minoriteter. Vi vill utveckla vår arbetskultur i en modigare riktning. Vår delaktiggörande arbetskultur ger var och en chansen att påverka utvecklingen av vår organisation. Därför önskar vi att alla ska lyfta fram sina goda idéer. Eftersom Tullen har en viktig samhällelig roll, kan du genom dina arbetsuppgifter vara med och påverka utvecklingen av vårt samhälle.

En kunnig personal är en stolthet för oss. Därför satsar vi på din utveckling.

Vi vill genuint satsa på att var och en kan utvecklas i sitt arbete. Våra mångahanda befattningsbeskrivningar erbjuder lämpligt med utmaningar såväl internt inom Tullen som på det internationella fältet. Hos oss har du också möjlighet att byta arbete utan att byta arbetsplats och på så sätt ta ett steg framåt i din karriär. Vår personal utbildar sig aktivt: år 2022 deltog 79 procent av personalen i någon utbildning och i genomsnitt deltog tullanställda 9,3 dagar i utbildningar per årsverke. Du kan också söka dig till arbetsrotation hos andra statliga myndigheter. Hos oss hittar du alltid ett för dig lämpligt sätt att utvecklas på. Detta är också en av orsakerna till att anställda trivs länge hos Tullen.

Läs mer om kompetensutveckling på förmåner-sidan.

En välmående personal är vår styrka. Därför bryr vi oss.

När våra anställda mår bra så trivs de också hos oss. Vi har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, vilket hjälper att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Vi beaktar de anställdas behov även vid arbetsskiftsplaneringen. Vi främjar tullanställdas välbefinnande i kropp och sinne till exempel genom träningsprogram och föreläsningar, mångsidig företagshälsovård, välmående- och lunchförmåner samt mångsidig idrottsverksamhet – långa semestrar inte att förglömma. Vi garanterar att var och en finner lämpliga alternativ som motvikt till det (krävande) arbetet!