Jag kommer på besök till Finland från utlandet

Jag kommer på besök från ett annat EU-land

 1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets sökmotor (på finska) vilka krav det finns för införsel av ett djur. 
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan kontrollera djuret och dess dokument.

Det här gäller också sällskapsdjur som förs in från Norge direkt till Finland landvägen.

Jag kommer på besök från ett land utanför EU

 1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för införsel av ett djur.
 2. När du anländer till Finland, välj den röda filen vid tullen. Visa upp sällskapsdjuret och dess dokument till Tullen.

Obs! Om du anländer till Finland med flyg via ett annat EU-land och ditt sällskapsdjur reser som handbagage, ska djuret och dess dokument kontrolleras och förtullas i det land där ni mellanlandar. Om du t.ex. anländer från Amerikas förenta stater och du byter flyg i Bryssel, måste djuret kontrolleras i Bryssel. En kontroll erbjuds nödvändigtvis inte, men du måste se till att den görs. När du anländer till Finland efter mellanlandningen, ska du ha med dig ett stämplat hälsointyg av EU-modell för sällskapsdjuret. 

Om sällskapsdjuret anländer i lastrummet eller som frakt, kontrolleras djuret vanligtvis först i Finland.

Beakta att du och ditt sällskapsdjur måste resa till Finland via en godkänd ankomstplats.

Beakta att tullkontor vid östra gränsen har stängts tillfälligt.

Med flyg

 • Helsingfors-Vanda flygplats 

Via landsväg eller järnväg

 • Imatra (tillfälligt stängt)
 • Kuusamo
 • Niirala (tillfälligt stängt)
 • Nuijamaa (tillfälligt stängt)
 • Raja.-Jooseppi (tillfälligt stängt)
 • Salla (tillfälligt stängt)
 • Vaalimaa (tillfälligt stängt)
 • Vainikkala
 • Vartius

Sjövägen och via Saima kanal 

 • Helsingfors
 • Fredrikshamn
 • Nuijamaa (tillfälligt stängt)
 • Hangö
 • Ingå
 • Kotka
 • Lovisa
 • Mariehamn
 • Borgå
 • Åbo

Jag reser till utlandet från Finland

När du reser utomlands med ditt sällskapsdjur från Finland, måste du beakta två krav: kraven i destinationslandet och Finlands egna krav för sällskapsdjurets återkomst. 

Krav i destinationslandet

Kraven varierar i olika länder, och finska tullen känner inte till begränsningarna i andra länder. På den här sidan berättar vi bara om kraven i Finland. Ta reda på destinationslandets begränsningar och krav till exempel via landets myndigheter. Det är viktigt att du tar reda på kraven redan innan du reser iväg. 

Krav i Finland när du återvänder från en resa

Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för djurets återkomst till Finland. 

Om du reser med en hund till Finland så behöver den ha medicinering mot echinococcus. Det här gäller de flesta länder. Om du t.ex. besöker Sverige, Estland eller Spanien med din hund, ska den ha en ikraftvarande medicinering mot echinococcus innan du återvänder till Finland. Om din resa är kort hinner du inte ge echinococcus medicineringen vid resmålet, utan då ska medicineringen påbörjas redan i Finland innan du reser iväg. Se närmare anvisningar på Livsmedelsverkets sidor.

Om du återvänder till Finland från ett land med hög rabiesrisk, t.ex. Turkiet, ska sällskapsdjuret ha ett intyg över rabiesantikroppar. Antikroppsintyget måste skaffas redan innan du reser från Finland, eftersom det tar flera månader att få intyget. Sällskapsdjur som förs in från Ryssland och Belarus ska också ha ett antikroppsintyg från och med 16.9.2024. Läs mer om rabiesantikroppstest på Livsmedelsverkets webbplats.

Införsel av djurmat är också begränsat om du anländer till Finland från ett land utanför EU.