Hoppa till innehåll

Utländska företags fullmaktsärenden

För att kunna sköta tullärenden med finska tullen måste ett utländskt företag registrera fullmaktsrätt för någon person i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB:s tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Registrering krävs för alla utländska företag som har ett företagsnummer, dvs. EORI-nummer, som beviljats antingen i Finland eller i något annat EU-land. 

Registreringen krävs också då ett utländskt företag sköter ärenden i EU:s e-tjänster och vid inloggningen i tjänsten väljer Finland som det land där det vill bli autentiserat.

Registreringsprocessen kan i sin helhet ta månader, så det lönar sig att få igång processen i tid.

Om företagets tullärenden sköts av en utländsk person ska hen ansöka om ett ID för utlänningar (UID) i tjänsten Finnish Authenticator.

Så här ger ett företag en utländsk person fullmaktsrätt för ett utländskt företag

Företaget måste ha ett EORI-nummer. Ansök om numret i ditt eget land om ditt företag är ett EU-företag.

Bestäm vem som får fullmaktsrätten, dvs rätten att befullmäktiga andra personer att sköta företagets tullärenden. Personen som befullmäktigas är vanligtvis företagets verkställande direktör, men personen kan också vara t.ex. den som svarar för ekonomiförvaltningen eller direktören för verksamheten i Finland.

Den utländska personen ska ansöka om ett ID för utlänningar (IUD) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Företaget behöver identifikationen för den ansökan för att registrera fullmakt som görs senare.

Gör i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande en registreringsansökan med vilken du ger fullmaktsrätt till den utländska personen. Lägg till personens ID för utlänningar (UID) i ansökan.

Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt. Skicka utskriften av ansökan per post till MDB enligt anvisningarna för ansökan eller lämna in den till ett av MDB:s serviceställen.

Länkar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande: 

Anvisningar för ifyllning av ansökan:

 • Ange företaget som fullmaktsgivare i ansökan och ange ID för utlänningar (UID) för den befullmäktigande.
 • Ange i ansökan endast de ärendefullmakter som den befullmäktigade kan ge de personer som sköter tullärenden vid ert företag.
 • Det lönar sig att ge den befullmäktigade rätten att ge följande fullmakter för tullärenden: 
  • Tullklarering (all tulldeklarering)
  • Granskning av tillstånd för tullverksamhet 
  • Beredning av tillstånd för tullverksamhet
  • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet 
  • Meddelandedeklarering med Tullen
 • Läs mer om fullmakter för tullärenden 

MDB informerar dig per e-post när fullmakten registrerats. 

Lämna med blankett 1131 ditt företags EORI-nummer och EU-länders VAT ID eller det nationella företagsnummer som du uppgett till MDB i ansökan för att registrera fullmakt. Skicka blanketten enligt anvisningarna i Tullens blankett efter att du har fyllt i ansökan för att registrera fullmakt.

Efter att MDB har underrättat företaget per e-post om att fullmaktsrätten registrerats, kan den utländska personen identifiera sig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med identifieringstjänsten Finnish Authenticators identifikation för utlänningar (IUD). Personen kan nu ge ärendefullmakter till personer som använder Tullens e-tjänst. 

Om du själv använder Tullens e-tjänst, ska du också ge ärendefullmakten till dig själv.

Om du ger ärendefullmakten till en annan utländsk person, måste hen ansöka om ett ID för utlänningar (UID) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator i enlighet med punkt 2. När personen har fått IUD-koden kan du ge hen ärendefullmakter för de tullärenden som hen behöver sköta. 

 • Exempel: om transportföretaget befullmäktigar föraren att göra anmälningar av varors ankomst i Ålands skattegränstrafik, ska ärendefullmakten ”Tullklarering” ges till föraren.

Om du ger fullmakten till en finländsk person behöver du hens personbeteckning för befullmäktigandet.