Hoppa till innehåll

Nätbeställning av läkemedel

Kontrollera alltid

  • från vilket land du beställer läkemedel. Begränsningarna är olika i EU- och EES-länder och i områden utanför dem. Fastän nätbutiken skulle betjäna kunder på finska eller svenska, kan den i verkligheten befinna sig i t.ex. Asien.
  • att du gör din beställning i ett lagligt webbapotek. Läs på Fimeas webbplats hur du känner igen ett lagligt webbapotek. Det är förbjudet att beställa läkemedel från olagliga webbapotek, och de beställda produkterna kan vara farliga för hälsan.

Beställning av läkemedel från ett område utanför EU- och EES-länder

Läkemedel får inte beställas från områden utanför EU- och EES-länderna. Du kan alltså inte beställa läkemedel från t.ex. Storbritannien, USA, Kina eller från ett annat land i Asien. Förbudet gäller både receptfria och receptbelagda läkemedel, såsom antibiotika, erektionsläkemedel och läkemedel mot skabb (ivermectin).

Förbudet gäller också läkemedel avsedda för djur, t.ex. läkemedel mot parasiter.

Till EES-länderna hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Nätbeställning av läkemedel från EU- och EES-länder

Läkemedel kan beställas från EU- och EES-länder men beställningen omfattas av restriktioner.

Du kan endast beställa receptbelagda läkemedel, om du har ett recept på läkemedlet, det vill säga en läkemedelsordination. Du kan således inte beställa t.ex. antibiotika, erektionsläkemedel och läkemedel mot skabb (ivermectin) utan recept ens från EU-området. Receptet måste vara i kraft när läkemedlet kommer till Finland.

Du kan beställa läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.  

Mera information om restriktionerna vid beställning av läkemedel finns på Fimeas webbplats.

Till EES-länderna hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Läkemedel eller inte?

Det finns skillnader mellan olika länder i vilka produkter som betraktas som läkemedel, naturprodukter eller kosttillskott. En produkt som i en utländsk webbutik marknadsförs som t.ex. kosttillskott eller hudkräm, kan vara ett läkemedel i Finland.

Om du inte är säker på om det är fråga om ett läkemedel kan du kontrollera saken i Fimeas läkemedelsförteckning eller genom att kontakta Fimea med en blankett

Läs mer om kosttillskott.

 

Vanliga frågor

Att skicka läkemedel från utlandet till Finland

Privatpersoner får inte skicka läkemedel från utlandet till Finland.

Du kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson från utlandet. Avsändarens eller mottagarens nationalitet saknar betydelse.

Att skicka läkemedel från Finland till utlandet

Läkemedelspreparat som skickas per post omfattas inte av exportrestriktioner. Varje land har ändå sin egen lagstiftning där det fastställs vad som får införas eller skickas till landet.

Ditt ansvar är att ta reda på vilka restriktioner som gäller i destinationslandet. Finska tullen är inte förtrogen med andra länders bestämmelser.

Information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets myndigheter.

Läs mer

Anvisningarna på denna sida är bara avsedda för att ge svar på mera allmänna frågor. Kontrollera alltid närmare anvisningar på Fimeas webbplats.

Övrigt att beakta