Hoppa till innehåll

Vilken information innehåller denna del?

Denna del innehåller snabbanvisningar om vilka varor du kan föra in till Finland. Snabbanvisningarna är bara avsedda att hjälpa till i mera allmänna frågor och styra dig till närmare information. Beakta att det ofta finns undantag i importrestriktionerna. Det är också viktigt att reda ut termerna för att du ska kunna försäkra dig om att du kan beställa eller föra in en viss vara till Finland. 

Tullen övervakar import av varor till Finland. Tullen beslutar inte om restriktionerna själv utan övervakar att restriktionerna som andra myndigheter ansvarar för iakttas.

Vi vill betjäna kunder med så tydlig information som möjligt för att de ska kunna agera rätt. Varje resenär och nätbeställare ansvarar dock själv för vilka varor hen beställer eller för in till Finland.