Hoppa till innehåll

Insektsgifter och andra biocidprodukter

Insektsgifterna är biocidprodukter. I Finland får man endast använda sådana biocidprodukter som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Godkända produkter är försedda med Tukes tillståndsnummer. På produktens försäljningsförpackning ska också finnas uppgifter om produkten och om säker användning av produkten på finska och svenska.

Det är sällsynt att dessa uppgifter finns på produkter som säljs utomlands. I praktiken är det således förbjudet att till Finland beställa eller föra in  följande produkter:

  • insektsgifter och rodenticider 
  • myggmedel och myggmattor
  • fästinghalsband för hundar och katter. 

Biocider används också vid desinficering och konservering

Biocider är också t.ex. några desinfektionsmedel, konserverings- och träskyddsmedel, samt båtbottenfärger. Dessa produkter får inte heller föras in i eller beställas till Finland, om de inte försetts med Tukes tillståndsnummer.

Läs mer

Anvisningarna på denna sida är bara avsedda för att ge svar på mera allmänna frågor. Kontrollera alltid också närmare anvisningar på Tukes webbplats.