Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Gå till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

I Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) kan du inge

  • deklarationer för varor som anländer till Finland från ett område utanför EU (järnvägs- eller landsvägstrafik)
  • deklarationer för varor som avgår från Finland till ett område utanför EU (flyg-, sjö-, järnvägs- eller landsvägstrafik)
  • deklarationer för icke-unionsvaror som varit i tillfälligt lager i en hamn och som omlastas (s.k. transhipment-varor) och som förs ut ur EU.

Notera att om varorna anländer till Finland från ett område utanför EU med flyg eller båt så inges deklarationerna till kommissionens ICS2-tjänst. Införsel- och utförseldeklarationer som lämnas i trafik mellan Finland och ett annat EU-land inges i Tullklareringstjänsten.

Inloggning

Du kan använda en del av tjänsten utan identifiering. Du behöver dock identifiera dig för att kunna inge vissa deklarationer.

  • Som identifierad användare kan du inge alla deklarationer gällande avgående och ankommande trafik. Du kan också bläddra i dina tidigare deklarationer och spara dina deklarationer som utkast.
  • Som oidentifierad användare kan du endast inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för varor som transporteras landvägen.

Läs mer om identifiering.

När du sköter ärenden för ett företags räkning i tjänsten så behöver du fullmakten "Tullklarering". Läs mer om befullmäktigande.

Skriv ut streckkoden för snabbare gränsövergång

Du kan snabba upp gränsövergången genom att skriva ut som en streckkod det MRN-referensnummer som tilldelats den summariska införseldeklarationen i vägtrafik.

Skriv ut streckkoden på förhand och ge utskriften till föraren. När föraren anländer till gränsen kan hen visa upp varorna och streckkoden för Tullen.

Anvisningar