Förändringar i transiteringsdeklarationer

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2019‒2025.

Transiteringsdeklarationer, nuläge

Transiteringsdeklarationerna inges i Finland antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. 

En transiteringsdeklaration kan inte inges på förhand.
Transiteringsdeklarationerna inges nu med reglerna för EU:s övergångsperiod. Till exempel är angivandet av varukod frivilligt och det kan bara finnas ett leveransparti. I transiteringsdeklarationen kan man alltså bara ange en avsändare.

Transiteringsdeklarationer, kommande ändringar

Transiteringsdeklarationer kan också inges på förhand fr.o.m. 5.10.2024. En deklaration på förhand (D-deklaration) kan inges 30 dagar innan varorna anmäls till Tullen. När varorna anmäls till Tullen ska man inge en anmälan av varors ankomst för varorna.

Från övergångsperiodens regler övergår man till de slutgiltiga reglerna fr.o.m. 21.1.2025. Exempel på hur ändringar i uppgifter anges när tillämpningen av de slutgiltiga reglerna börjar:

  • Angivande av varukoden med sex siffrors noggrannhet är obligatoriskt.
  • Det kan finnas 99 leveranspartier på undernivå när det under övergångsperioden endast kunde finnas 1.
  • Avsändaren och mottagaren kan anges på House-nivå när de under övergångsperioden endast kunde anges på nivån för hela leveranspartiet. I fortsättningen kan en deklaration ha flera avsändare istället för bara en, dock högst 99. 
  • Mottagaren behöver inte längre anges på varupostnivå, om hen anges på House-nivå.

Angivandet av säkerhetsuppgifter i transiteringsdeklarationen ändras enligt planerna år 2025.