Hoppa till innehåll

Koder som används på tulldeklarationer

Koderna är avsedda för meddelande- och webbdeklaranter.

1. Koder som används i deklarationer som inges i Tullklareringstjänsten och genom meddelandedeklarering

Koderna som används i importdeklarationerna och deklarationerna för tullagring som inges i Tullklareringstjänsten och genom meddelandedeklarering finns på Tullens Github-sidor: Kodförteckningarna

Jämförelsetabell över koder för ytterligare förfarande 

Jämförelsetabell, xlsx. I tabellen jämförs de koder för ytterligare förfarande som togs i bruk i Tullklareringstjänsten (UTU) 19.4.2021 med koderna för ytterligare förfarande som används i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden, dvs. Deklarationstjänsten för import (ITU). 

2. Koder som används i andra tjänster och meddelanden:

Liiketoiminnan luonnekoodit 1.1.2022 alkaen (xlsx, 23 kB)

Koderna för typ av transaktion fr.o.m. 1.1.2022 Codes for nature of transaction as of 1 January 2022


Liiketoiminnan ja kauppatapahtuman luonnekoodit, muunnostaulukko (xlsx, 20 kB)

Koderna för typ av transaktion och transaktionens art, konverteringstabell Codes for nature of transaction and activities, conversion chart


Koodit-Koder-Codes.xlsm (xlsm, 566 kB)

Päivitetty/uppdaterad/updated 1.6.2023