Hoppa till innehåll

Kundnöjdhet och kundrespons

Vi samlar aktivt in respons gällande Tullens tjänster för att du ska kunna sköta dina ärenden med oss så smidigt som möjligt och enligt dina behov. Du kan till exempel berätta till oss vad du anser om utvecklingen av våra tjänster, vilka tilläggsanvisningar du skulle behöva eller hur du tycker att vi har lyckats med vår serviceuppgift.

Du kan ge respons kontinuerligt, t.ex. via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och kundnöjdhetsenkäter som är riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Din respons är viktig för oss. Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig.