Hoppa till innehåll

Kundrådgivning

Vi erbjuder alla våra företagskunder stöd och handledning i tullärenden. Målet är att våra tjänster ska motsvara ditt företags behov och att du ska kunna inge din tulldeklaration enkelt, snabbt och felfritt.

Allmän rådgivning för företag

Tullrådgivningen ger ditt företag avgiftsfri allmän rådgivning till exempel om varukoder, importskatter, import- och exportrestriktioner samt om hur du påbörjar en import eller export.

Se kontaktuppgifterna till tullrådgivningen för företag.

Användarstöd för e-tjänster och meddelandetrafik

Telefonstödet för e-tjänster hjälper dig till exempel med inloggning i e-tjänster och ifyllande av tulldeklarationen. Vi erbjuder också tekniskt stöd för meddelandedeklarering.

Se kontaktuppgifterna till stödet för tullärenden.

Särskild företagsrådgivning till nyckel- och Tull+-kunder

Företagsrådgivningen är en avgiftsfri tjänst för nyckel- och Tull+-kunder. Syftet med rådgivningen är att stöda ditt företags tullkompetens och att reda ut hurdana tjänster du behöver. Målet är att med beaktande av ditt företags affärsverksamhet finna de mest effektiva sätten att sköta tullärenden och att säkerställa att villkoren för de tulltjänster som du använder är tydliga.

Ditt företag kan få särskild rådgivning till exempel om nya eller ändrade tullåtgärder eller om meddelandebaserad tulldeklarering. Vi erbjuder också rådgivning om specialfrågor gällande tillämpning av tullförfaranden samt om tillstånd och garantier som beviljas av Tullen.

Se kontaktuppgifterna till företagsrådgivningen.

Företagsrådgivningstillfällen om aktuella behov

Tullen ordnar företagsrådgivningstillfällen såväl för enskilda företag som för vissa grupper av företag, vilkas verksamhet och informationsbehov är likartade. På detta sätt kan vi förmedla viktig information till just de kunder som behöver den. Företagsrådgivningstillfällen arrangeras till exempel när det sker ändringar i tull- och skattelagstiftningen eller när nya elektroniska system införs.

Frågor om enskilda tulldeklarationer som är under handläggning besvaras av Tullens elektroniska servicecentral.