Hoppa till innehåll

Transitering

Transitering är ett tullförfarande som förenklar transporten av varor. Under transiteringsförfarandet transporteras varorna tillfälligt utan tullformaliteter samt utan betalning av tullar och skatter. Under transiteringen är varorna under tullövervakning. När du transiterar varor, ska du upprätta en transiteringsdeklaration.

Man måste alltid ställa en garanti för transiteringen. Om du transiterar varor ofta, kan du ansöka om tillstånd till förenklingar vid transitering hos Tullen.

Du kan transitera varor till exempel i följande situationer

  • Du befordrar varor som har anlänt från ett område utanför EU direkt till ett tillfälligt lager eller tullager och förtullar dem senare (T1-transitering).
  • Du befordrar oförtullade varor inom EU eller mellan länder som omfattas av gemensam transitering utan att däremellan förtulla dem (T1-transitering).
  • Du för unionsvaror via ett tredjeland tillbaka till EU, t.ex. från Finland till Italien via Schweiz (T2-transitering).
  • När du transiterar exportvaror till länder som omfattas av gemensam transitering (T2-transitering).
    • Obs. Varor som är hänförda till exportförfarandet får inte transiteras inom EU.
  • När unionsvaror transporteras från områden utanför unionens skatteområde (s.k. särskilda skatteområden) till något annat medlemsland än det som varorna först anländer till (t.ex. från Åland via Fastlandsfinland till Estland). Sådana särskilda skatteområden är Åland, Athosberget, de franska utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guayana, Réunion) och Kanarieöarna (T2F-transitering).

Notera att T2LF inte är ett transiteringsförfarande, utan ett dokument med vilket varornas unionsstatus bevisas mellan skatteområdena.

Var kan man transitera?

Du kan använda transitering

  • inom EU:s tullområde (unionstransitering)
  • i länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina).

Vid transitering med Andorra och San Marino tillämpas särskilda förfaranden.