Hoppa till innehåll

Personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU får föra med sig varor skattefritt från sina arbetsresor. Mängden som man får föra in under en kalendermånad är densamma som resande får föra in på en gång. 

Skattefriheten förutsätter också att den som för in varorna antecknar dem i en förtullningsbok, som på begäran ska visas upp för Tullen. Det lönar sig att skaffa förtullningsboken innan arbetet på transportmedlet börjar.

Ansök om förtullningsbok på tullkontor eller per post

Du kan ansöka om en förtullningsbok personligen på ett tullkontor som erbjuder kundservice och beviljar förtullningsböcker. Ta med alla dokument som behövs. Förtullningsboken beviljas medan du väntar.

Om ett tullkontor som beviljar förtullningsböcker inte har kundservice kan du också ansöka om förtullningsbok per post genom att skicka en fritt formulerad ansökan och alla behövliga dokument till tullkontoret i fråga. Tullen skickar förtullningsboken per post till dig till den adress du uppgett.

Vid ansökan om förtullningsbok behövs följande:

  • identitetsbevis (vid ansökan per post räcker en kopia)
  • fotografi (passfoto)
  • utredning om anställningen, t.ex. arbetsavtal

I samband med att förtullningsboken förnyas måste den tidigare förtullningsboken återlämnas. Om den inte kan återlämnas ska en utredning om orsaken ges.

Förtullningsboken kostar ingenting och den gäller tills vidare.