Hoppa till innehåll

Godkänd exportör

Om företaget har återkommande export till länder som EU har frihandelsavtal med, eller till Turkiet, eller så lite som bara sporadisk export till Sydkorea, lönar det sig att söka tillstånd från Tullen att verka som godkänd exportör.    

Som godkänd exportör  

 • kan en exportör upprätta ursprungsdeklarationer för exportförsändelser med ursprung i EU oberoende av deras värde. Utan tillstånd att verka som godkänd exportör kan en exportör endast upprätta exportdeklarationer för försändelser som är värda högst 6 000 euro. 
 • kan en exportör själv bestyrka varucertifikat A.TR. med sin egen företagsspecifika specialstämpel då den för ut tullunionsprodukter till Turkiet.   

Ursprungsbevis som behövs

Ursprungsdeklaration (fakturadeklaration) eller EUR-MED-ursprungsdeklaration (EUR/MED-fakturadeklaration)

 • EES (EFTA): Norge, Island och Liechtenstein
 • Schweiz (EFTA)
 • Färöarna
 • Algeriet, Marocko, Västsahara, Tunisien, Egypten och Jordanien
 • Israel
 • Västbanken och Gaza (Palestina)
 • Turkiet (kol- och stålprodukter)
 • Turkiet (basjordbruksprodukter)
 • Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien
 • Ukraina
 • Moldavien
 • Georgien

Ursprungsdeklaration (fakturadeklaration)

 • Libanon
 • Andorra (jordbruksprodukter)
 • Ceuta och Melilla
 • Sydkorea (Republiken Korea)
 • Republiken Singapore (OBS. t.o.m. 31.3.2023)
 • Chile
 • Mexiko
 • Colombia, Peru och Ecuador
 • Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama)
 • CARIFORUM-staterna (Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam samt Trinidad och Tobago)
  Stillahavsstaterna (Fiji, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna)
  SADC-staterna (Botswana, Sydafrika, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland)
  Kamerun (EPA)

Läs mer om ursprungsbevis här.

Så här söker du tillstånd att verka som godkänd exportör

Sök tillstånd att verka som godkänd exportör i tjänsten Tillstånd och beslut.

Kolla upp allmänna anvisningar för tillståndsansökan här. 

För att tillstånd ska beviljas måste

 • företaget ge tullmyndigheten behövliga garantier för att varornas ursprungsstatus ska gå att kontrollera.
 • företaget garantera att varornas tullstatus, dvs. att de är i fri omsättning, kan bevisas och kontrolleras i syfte att bestyrka varucertifikat A.TR. vid export av tullunionsprodukter till Turkiet.

Tullen ger den godkända exportören ett tillståndsnummer som börjar med FI och som exportören ska ange i sina faktura- och ursprungsdeklarationer. I deklarationerna används samma malltexter som i deklarationerna för en vanlig exportör.

Exportören behöver inte underteckna ursprungsdeklarationerna, eftersom denne redan vid ansökan om tillståndet har förbundit sig att ansvara för dessa deklarationer. Det är ändå bra att anteckna namnet på företagets ansvarsperson invid eller nära deklarationen.