Kundservice för privatpersoner

Letar du efter information om dessa? Sällskapsdjur Alkohol Tobak Växter och fröer Förtullningsanvisningar Ändring av förtullning Bluffmeddelanden

Vanliga frågor

Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”Held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det.

Posten eller transportfirman

 • vet var ditt paket är
 • skickar ankomstavier
 • lagrar de paket som ska förtullas
 • transporterar paketen när de har förtullats
 • returnerar paket.

På betalningen av mervärdesskatt i Finland inverkar bland annat det om nätbutiken har ett IOSS-nummer eller inte.

 • Om säljaren har ett IOSS-nummer, betalar du finsk moms i samband med att du köper varan. Posten eller en annan transportfirma sköter vanligtvis förtullningen i ditt ställe och du behöver inte betala moms i samband med förtullningen. (Detta gäller dock inte för produkter som omfattas av punktskatter, såsom alkoholprodukter. För dessa produkter betalas importskatterna alltid först i samband med förtullningen.)
 • Om säljaren inte har ett IOSS-nummer, blir du vanligtvis tvungen att betala momsen till Finland i samband med importen. Du måste betala momsen till Finland även om du redan har betalat försäljningslandets moms till säljaren.
 • Vissa nätbutiker inkluderar momsen som betalas till Finland i varornas pris, fastän de inte har ett IOSS-nummer. I nätbutikens faktura kan det då stå t.ex. ”DDP” (Delivered Duty Paid) eller ”levererat förtullat”. Ta reda på av säljaren om din beställning har levererats av en sådan transportfirma som sköter förtullningen åt dig i Finland och som betalar momsen till Finland.

Läs mer om IOSS-nummer.

En gåva som skickats från ett område utanför EU kan endast vara skattefri om du får den gratis av en annan privatperson. Varor som skickas av företag ska förtullas och importskatter ska betalas för dem, fastän du inte skulle ha köpt varan i fråga. Detta gäller också t.ex. för tidningsprenumeranters prenumerationsgåvor eller provexemplar av tidningar.

När du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner förtullar en vara som skickats av ett företag, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange som varans värde det pris som en motsvarande vara skulle ha t.ex. i en webbutik. Du kan också be att avsändaren av varan ger dig uppgifter om varans värde.

Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.

Chattboten Hippu

Har du frågor om paket, förtullning eller gåvor? Skriv in din fråga i den automatiska chattboten som du hittar t.ex. nere till höger på denna sida.

Ring till rådgivningen

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Tullrådgivningen

Rådgivning om förtullning för privatpersoner
mån–fre kl. 8–16.15

Du kan fråga om förtullning eller om användning av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, till exempel:

 • hur du kan förtulla din vara 
 • hur du väljer din vara i varusökningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • vilken varukod din vara har
 • hur du gör en exportdeklaration
Allmän rådgivning för privatpersoner
mån–fre kl. 8–16.15

Du kan fråga om beställning av varor och om införsel av dem till Finland, till exempel: 

 • vilka varor det inte är tillåtet att föra in i Finland
 • om flyttgods
 • vilken varukod din vara har
 • i vilka situationer en exportdeklaration ska lämnas in.

Läs mer om

Rådgivning om Ålands särställning

Rådgivning om varor mellan Åland och andra områden i EU
mån–fre kl. 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan fråga om köp, försäljning och förtullning av varor mellan Åland och andra områden i EU, såsom övriga Finland. Mellan Åland och andra områden i EU finns en skattegräns, eftersom Åland inte hör till EU:s skatteområde.

Ofullbordade förtullningar till Åland
mån–fre kl. 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6qanyn99Tglox1jZrxncf

Du kan fråga bl.a. om dina förtullningar till Åland för vilka Tullen har skickat dig en begäran om tilläggsutredning.