Hoppa till innehåll

Tull+-kund

Tull+ lämpar sig för företag som har beviljats AEO-tillstånd och som vill fördjupa sitt samarbete med Tullen. Målet är att även svåra tullärenden sköts rätt med en gång.

Vem kan ansöka om att bli Tull+-kund?

Som Tull+-kunder godkänns aktörer med AEOC- eller AEOF-tillstånd.

Tull+-kunder ska ha omfattande tullkompetens samt egenkontroll. De ska vara beredda att analysera och utveckla sin verksamhet i samarbete med Tullens sakkunniga. Företagen ska årligen upprätta en utvecklingsplan för att förbättra sin tullkompetens och verksamhet utifrån egen analys och samtal med Tullen. Utvecklingsplanen och åtgärderna som antecknats i den gås årligen igenom vid ett möte med en av medlemmarna i Tull+-kundserviceteamet.

Tull+-kunderna erbjuds möjlighet att delta i pilotprojekt när Tullen inför nya funktioner och informationssystem samt att rapportera pilotprojektets resultat och framföra utvecklingsidéer.

Vad är nyttan med Tull+?

 • Tullen har ett eget serviceteam som betjänar och stöder Tull+-kunderna via en servicekanal i frågor gällande meddelandedeklarering och tillståndsärenden samt i alla andra ärenden som gäller Tull+ och utvecklingen av företagets verksamhet.
 • Årligt möte med en representant för Tull+-kundserviceteamet.
 • Förtur till pilotprojekt när Tullen inför nya funktioner och informationssystem.
 • Möjlighet att via kundmeddelanden och -anvisningar få förhandsinformation om kommande ärenden och ändringar.

Du kan anmäla dig som Tull+-kund genom att skicka e-post till adressen aeo(at)tulli.fi.

Yrityksen nimi | Y-tunnus

 • Beweship Oy Ab 2215213-6
 • Brown-Forman Finland Oy 2584167-4
 • DACHSER Finland Air&Sea Logistics Oy  1052017-3
 • DHL Express (Finland) Oy 2717767-4
 • DHL Freight  (Finland) Oy  0108210-8
 • DHL Global Forwarding  (Finland) Oy  0626103-3
 • DSV Road Oy 1739534-4
 • Finnsteve Oy Ab 0196831-2
 • FS-Terminals Oy Ab 2229125-9
 • Herman Andersson Oy 0187176-6
 • JAS Worldwide Finland Oy 1047887-6
 • Kesko Oy 0109862-8
 • Kuehne + Nagel Oy Ltd 0592411-4
 • Neste Oyj 1852302-9
 • Nokia Solutions and Networks Oy 2058430-6
 • SA-TU logistics Oy 0653287-6
 • Schenker Oy 0124239-4
 • Steveco Oy 0680042-0
 • UPM Kymmene Oyj 1041090-0
 • Varova Oy 0115733-3
 • Yara Suomi Oy 0948865-5