Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande - Anmälan om att övergå till reservförfarande vid transitering

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster i enlig-het med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller nätblanketten på vilken du kan meddela Tullen om övergång till reservförfarande vid transitering (kontinuitetsplan).

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan använda blanketten, kan du göra en anmälan om övergång till reservförfarandet antingen genom att sända blanketten ”Anmälan om övergång till reservförfarande vid transitering” (tullblankett nr 289) eller en fritt formulerad begäran per e-post spake.passitus@tulli.fi eller genom att ringa 0295 5207 (val 4). 

Anvisningar för övergång till reservförfarande har publicerats på Tullens webbplats Reserv-förfarande vid transitering – Kontinuitetsplan

Du kan också göra anmälan vid Tullens kundserviceställen. På Tullens webbplats ser du kundserviceställena på en karta och  deras öppettider. Vid behov får du hjälp av tulltjäns-temännen avgiftsfritt.

Du kan också befullmäktiga ett ombud, till exempel ett speditionsföretag eller en annan person, att göra anmälan för din räkning.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid utvärderingen av tillgängligheten har tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll tillämpats (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Identifierade problem med tillgängligheten

Det förekommer fortfarande en del problem med tjänsten. Anmälningsblankettens leveran-tör åtgärdar problemen då nya versioner av blanketten lanseras. Nedan beskrivs identifie-rade problem med tillgängligheten. Kontakta oss om du i tjänsten upptäcker ett problem som inte nämns i förteckningen. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

 • För indatafält och identifierare används tabellstrukturer som skärmläsaren läser i onö-dan. På sammandragssidan förekommer samma problem. (WCAG 1.3.1)
 • Del 2. ”Datum” består strukturellt av en blankettfältsgrupp, fastän det är fråga om ett enskilt blankettfält. (WCAG 1.3.1)
 • Kalenderväljaren i datumfältet kan öppnas med knappkommando, men datumet kan inte väljas på tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Datumfältet godkänner ett datum enbart i ett format och raderar ett felaktigt format utan felmeddelande. (WCAG 1.3.1, 3.3.3)
 • Huvudrubriken på sammandragssidan har visuellt delats i två olika rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • På sammandragssidan presenteras samma anvisningar som då blanketten fylls i, fastän fälten inte kan ändras på denna sida. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Anpassningsstilen för knappen Sänd urskiljs inte i webbläsaren Firefox. (WCAG 2.4.7)
 • Rubriken på enkätsidan är ”Enkät med Webropol”, vilket inte redogör för enkätens inne-håll. (WCAG 2.4.2)
 • Rubrikerna för alla blankettfältgrupper är på nivå H1, fastän rubrikerna visuellt är bröd-text. (WCAG 1.3.1)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Bedömningen har utförts av en extern aktör.
 • Tjänsten utvärderades 06/2020.
 • Utlåtandet upprättades 12.8.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 12.8.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten i denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi
 • Tullens förtullningsenhet ansvarar för tillgängligheten i anmälan om övergång till reservförfarande vid transitering. Förtullningsenheten svarar även på respons om tillgängligheten.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du ge respons om tillgängligheten även till Region-förvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi