Kontaktuppgifter

Tullen

Växel
Pasila förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
må–fr 8–16.15
PB 512, 00101 Helsingfors
Registratorskontor
Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
9–15
PB 512, 00101 Helsingfors
kirjaamo@tulli.fi

Handlingar kan lämnas i postlådan vid hissarna på andra våningen må–fr 8–16.15) och registreras då som inkomna på inlämningsdagen.
Om du lämnar in handlingar som kräver kvittering ska en tulltjänsteman kallas till platsen.

 

Tullrådgivning

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Tulldeklarering

Tulldeklarering, privatkunder
må–fr 8–18
Tulldeklarering, företagskunder
må–sö 24 h
Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
må–fr 7–17
edituki@tulli.fi

Tekniskt stöd / EDI-stöd  /teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
må–fr 8–16
kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Riksomfattande sjötrafikcentral
meke(at)tulli.fi
Uppföljning av transitering
må–fr 8–16
passitusseuranta@tulli.fi

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Statistikförfrågningar om import och export för kunder
tilastokysely.tuonti@tulli.fi, tilastokysely.vienti@tulli.fi

Övrig rådgivning

Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
må–fr 8–16
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi
Tullens tillståndscentral
må–fr 8–16
PB 56, 90401 Uleåborg
lupakeskus@tulli.fi
Kreditkundsansökningar och säkerheter
Rådgivning gällande ifyllande av ansökan: yritysneuvonta.tuonti@tulli.fi
Ålands skattegränsärenden
vardagar 9–15
Ålands webbimport
vardagar 9–15
Garantier
luottoasiakkuus@tulli.fi
  • garantiformer
  • garantiklasser
  • referensbelopp
  • garantibehov

Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Betalningsrörelse och indrivning
må–fr 9–16

Valmöjligheter på servicenumret:
1) Fakturering och periodspecifikationer: Förfrågningar om periodspecifikationer och betalningar
veroreskontra@tulli.fi
2) Indrivning och betalningsarrangemang: Betalningsuppmaningar, betalningsarrangemang och andra ärenden gällande indrivning av fordran
perinta@tulli.fi

Intrastat-deklarationer
vardagar
intrastat@tulli.fi
Statistikservice
vardagar 9–14.30
statistik@tulli.fi
Tullaboratoriet
Teknikvägen 13, 02150 Esbo
PB 512, 00101 Helsingfors

Mediekontakt

Medietjänsten
må–fr 8–16
viestinta@tulli.fi
Förfrågningar från medier gällande utrikeshandelsstatistik
må–fr 9–14.30
statistik(at)tulli.fi
Kommunikationsdirektör Mika Parkkonen
mika.parkkonen(at)tulli.fi
Kommunikationschef Piia Kaijanto
piia.kaijanto@tulli.fi

Tipstelefon och nättips

Tipstelefon och nättips
24/7

Nättipsblankett

I brådskande fall som gäller tullbrott kan du ringa till Tullens avgiftsfria tipstelefon på numret 0800 1 4600. Tipstelefonen är öppen dygnet runt.

Med Tullens nättipsblankett kan du anmäla icke-brådskande fall av suspekt eller lagstridig verksamhet, t.ex. smuggling av narkotika eller andra varor eller användning av fel bränsle. Tips som gäller bilbeskattning: verovilppi@vero.fi.

 


Nyckelord Tullrådgivning

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag