Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och beslut

Gå till tjänsten Tillstånd och beslut

I tjänsten Tillstånd och beslut kan du ansöka om skriftliga tillstånd som beviljas av Tullen. Där kan du också göra en ansökan om ändring av ett tillstånd som du redan innehar.

Notera att största delen av tillstånden i framtiden överförs till Systemet för tullbeslut (CDS) i och med EU:s tullreform.

Så här ansöker du om tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd kan du fråga av Tullrådgivningen vilket tillstånd som lämpar sig bäst för dina behov. Se allmänna anvisningar för ansökan om tillstånd på sidan Tillstånd och registreringar.

I vissa tillståndsansökningar kan du anmäla uppgifterna om varorna med en CSV-fil.

Du kan ladda upp uppgifterna om varorna som en CSV-fil, när du gör följande tillståndsansökningar:

  • tillstånd till förenklat deklarationsförfarande (SDE)
  • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)
  • fartygsleveranstillstånd (EIA)

Se anvisning om hur man skapar en CSV-fil.

Inloggning

Företag behöver ett EORI-nummer för att kunna ansöka om tillstånd.

Inloggningen i tjänsten förutsätter identifiering. Notera att utländska privatpersoner inte kan identifiera sig i tjänsten med appen Finnish Authenticator.

När du sköter ärenden för ett företags räkning så behöver du i tjänsten fullmakten "Ansökan om tillstånd för tullverksamhet". Notera att den befullmäktigade personen också kan sköta alla andra tillståndsärenden och använda tjänsterna i EU:s kundportal på företagets vägnar. Läs mer om befullmäktigande.