Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Importförtullningstjänsten för privatpersoner.  

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du sköta dina tullärenden på något alternativt sätt. Du kan också befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll: 

Importförtullningstjänsten för privatpersoner motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • PDF-filer
  • De beslutsdokument som systemet skapar i pdf-format är inte tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl loggas användaren ut efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)
 • Kontrasterna är inte tillräckliga i följande punkter:
  • Länktext för ett enskilt notifikationselement mot en ljusblå bakgrund (WCAG 1.4.3)
  • Tangentfokusindikator för språkval i modal dialogruta för godkännande av användarvillkor mot en mörkblå bakgrund. (WCAG 1.4.11)
 • Modala dialogrutor
  • Fokus förs till komponentens ramar och inte till elementen inom komponenten, varvid vissa skärmläsare kan missa dialogrutan. (WCAG 2.4.3)
  • De modala dialogrutorna för anvisningar har inte namngetts i koden (WCAG 4.1.2)
  • I den modala dialogrutan för godkännande av användarvillkor används en passiv knapp för fortsättande. Således får användaren inget felmeddelande om man av någon orsak inte väljer någon av rutorna för godkännande av användarvillkoren. (WCAG 3.3.1)
  • När vissa modala dialogrutor stängs flyttas fokus inte alltid till de element som öppnat rutorna utan till början av hela sidan. Detta kan göra det långsammare att använda tangentbordet och skärmläsare. (WCAG 2.4.3)
 • Knapparnas struktur i koden 
  • Sidfotens knappelement har en bristfällig struktur i koden. De kan innehålla ett länk- eller styckeelement, vilket inte är tillåtet. (WCAG 4.1.1)
 • Enskilda tillgänglighetsproblem
  • Om man ändrar radavståndet mellan texterna i skedet Sammandrag blir texten gömd under ikonen i situationer då man inte behöver betala något för förtullningen. (WCAG 1.4.12)
  • I skedet Uppgifter om varan kan man lägga till varor i förtullningskorgen genom att ange en varukod. Då varor läggs till med en varukod leder det ofta till tillval, och om man inte väljer några tillval så visas felet endast genom att texten får röd färg. (WCAG 1.4.1)
  • I skedet Uppgifter om varan, då varor läggs till i förtullningskorgen genom att ange en varukod, förflyttas tangentfokus till fältet Varukod och den som använder en skärmläsare får inget meddelande om att varan lagts till. (WCAG 4.1.3)
  • I tjänsten finns några enskilda fält, så som Transportfirmans lagerkod och Totalvikt, vars formatanvisningar endast anges i fältens platshållartexter (placeholder) eller i felmeddelandena. (WCAG 3.3.2)
  • Anvisningarna för en förtullning vars förfallodag har passerat syns visuellt som en lista, men anvisningarna är inte listor i koden. (WCAG 1.3.1)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av dessa sidor på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 4/2019.
 • Utlåtandet upprättades den 5 februari 2020. Utlåtandet granskades senast den 20 november 2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är E-tjänsterna som svarar för tillgängligheten av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, och de svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus(at)avi.fi.