Hoppa till innehåll

Tjänsten för registrering av EORI-nummer

Gå till Tjänsten för registrering av EORI-nummer

I Tjänsten för registrering av EORI-nummer kan du ansöka om ett EORI-nummer för dig själv.

Företag behöver ett EORI-nummer för nästan alla tullärenden. Såväl importörer, exportörer som transportfirmor behöver ett EORI-nummer.

Även privatpersoner behöver ett EORI-nummer, om man importerar varor som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna från ett land utanför EU.

Här finns samlat alla anvisningar om EORI-nummer för privatpersoner.

När behöver en privatperson ett EORI-nummer?

En privatperson behöver ett EORI-nummer, om hen importerar eller beställer varor som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, dvs. CBAM-varor, från ett land utanför EU. Rapporter om CBAM-varors utsläpp ska lämnas till EU:s e-tjänst. Även privatpersoner behöver ett EORI-nummer för att kunna logga in i denna tjänst.

Ansök om EORI-nummer omedelbart efter att du första gången har förtullat en vara som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

Hur ansöker man om ett EORI-nummer?

Privatpersoner ansöker om EORI-nummer med blankett 1162 – Ansökan om EORI-registrering av privatperson. Använd endast det latinska alfabetet i blankettens textfält.

Skicka den ifyllda blanketten per säker e-post till adressen th.eori@tulli.fi.

EORI-numrets giltighet

Du behöver ansöka om ett EORI-nummer endast en gång.

I EU-kommissionens offentliga tjänst Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ditt EORI-nummer är giltigt. Använd ditt EORI-nummer som sökord. EORI-numret för en finländsk person har formen FI-ååååmmdd-ttmm.

Notera att du i EORI-ansökan kan välja att ge ditt samtycke till att dina uppgifter publiceras. Om du ger ditt samtycke, visas EORI-numret samt dina namn- och adressuppgifter offentligt i tjänsten. Om du inte ger ditt samtycke, visas endast EORI-numret och dess giltighetstid i tjänsten.

Frågor?

Du får hjälp med ansökan om EORI-nummer av tullrådgivningen, tfn 0295 5200. Du kan också be om hjälp per e-post: th.eori@tulli.fi.

För vilka deklarationer behöver du ett EORI-nummer?

Företaget behöver ett EORI-nummer när det inger följande deklarationer:

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan av varors ankomst
 • anmälan om lossningsresultat för ankommande varor som är hänförda till tillfällig lagring
 • transiteringsdeklaration
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel.

EORI-numret är också obligatoriskt när du använder EU-tjänster som kräver identifiering:

 • Systemet för tullbeslut (CDS), där man ansöker om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten, där man ansöker om beslut om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten, där man ansöker om AEO-tillstånd
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, där man ansöker om INF-nummer
 • CBAM-övergångsregistret, där man gör utsläppsrapporter för importerade varor.

Angivande av EORI-nummer i tulldeklaration

Notera att du kan bli tvungen att ange flera aktörers EORI-nummer i en tulldeklaration som inges i Tullklareringstjänsten. Till exempel i tulldeklarationer för import ska du ange importörens, deklarantens och ett eventuellt ombuds EORI-nummer.

Läs anvisningar om hur du anger EORI-numret i tulldeklarationer för import.

EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer.

EORI-numret används för att identifiera aktörer. Du kan använda EORI-numret som identifikation när du sköter ärenden med tullmyndigheter i andra EU-länder.

I Finland är Tullen den myndighet som ansvarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. Företag etablerade i andra EU-länder ska ansöka om EORI-nummer hos myndigheterna i ifrågavarande EU-land.

EORI-numret för ett finländskt företag har formen FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8.

Så här ansöker du om ett EORI-nummer för företag

Om ditt företag eller samfund är etablerat i Finland, ska du ansöka om EORI-nummer i Tjänsten för registrering av EORI-nummer.

Tullen rekommenderar att du ansöker om ett EORI-nummer minst två vardagar innan du lämnar in en tulldeklaration. Tullen handlägger EORI-ansökningar måndag–fredag kl. 8–16.15.

Inloggningen i tjänsten förutsätter identifiering.

När du sköter ärenden för ett företags räkning i tjänsten så behöver du fullmakten "Tullklarering". Läs mer om befullmäktigande.

Om företaget är etablerat utanför EU, ska du ansöka om ett EORI-nummer med en engelskspråkig blankett. Innehållet i denna ansökan är annorlunda än innehållet i finska företags ansökan.

 • 730e – Application – EORI registration (på engelska)
 • 730e – Instructions (på engelska)

Använd endast det latinska alfabetet i blankettens textfält. Skicka den ifyllda blanketten per säker e-post till adressen th.eori@tulli.fi.

Vid en långvarig störning i Tjänsten för registrering av EORI-nummer kan du använda en ansökningsblankett som reservförfarande.

Du får endast använda blanketten när Tullen har gett tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen informerar med meddelanden om störningar när reservförfarandet kan börja användas.

Använd endast det latinska alfabetet i blankettens textfält. Skicka den ifyllda blanketten per säker e-post till adressen th.eori@tulli.fi.

Kontrollera giltigheten av EORI-nummer

I EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ditt EORI-nummer är giltigt.

Gör en sökning med EORI-numret:

 • EORI-numret för ett finländskt företag har formen FI + FO-nummer (t.ex. FI1234567-8).
 • EORI-numret för en finländsk person har formen FI+ååååmmdd+ttmm (t.ex. FI202401011830).

Gå till tjänsten Validering av EORI-nummer

Läs mer

Mera information finns på EU-kommissionens webbplats: