Bild: På packhusen bestämdes tullavgifter för styckegods som infördes i landet. När vikttullar användes skulle man utöver kvaliteten även utreda mängden varor. Bilden är från Uleåborg i början av 1930-talet.

Bild: I hamnen stod fartygens tull- och skattefria proviantlager under Tullens bevakning. Bilden är från Björneborg i början av 1970-talet.