Hoppa till innehåll

Deklaration på förhand

Varor kan inte frigöras för övergång till fri omsättning innan varorna anlänt till Finland, eftersom varor som ska tullklareras ska kunna kontrolleras av Tullen när deras ankomst anmälts till Tullen.

Om det för varorna ingetts en deklaration med säkerhetsuppgifter eller en transiteringsdeklaration, kan importdeklarationen inges på förhand innan varorna anländer och innan deras ankomst anmäls till Tullen. Tullen kan i förväg fråga efter dokument som hänför sig till deklarationen, men frigör varorna för övergång till fri omsättning först när varorna anlänt till Finland och deras ankomst anmälts till Tullen.

Du kan lämna in en deklaration för en fraktförsändelse på förhand, om du har MRN-referensnumret för det tidigare dokument som använts (t.ex. MRN-numret för en AREX-deklaration eller transiteringsdeklaration). Du kan inge deklarationen tidigast 30 dagar innan varorna anländer och deras ankomst anmäls till Tullen. Om du inte känner till det tidigare dokumentets MRN-referensnummer kan du hos transportfirman som transporterar dina varor fråga efter det. Om det tidigare dokumentet visats upp för Tullen, kan tulldeklarationen inte inges på förhand. 

Du kan inge en deklaration för en postförsändelse på förhand bara om Posten har meddelat dig att det är möjligt att inge deklarationen på förhand.

Standardtulldeklaration som lämnas in på förhand

Ange båda uppgifterna:

  • Ytterligare typ av deklaration ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”
  • Kod för tidigare dokument och som dess referens MRN-numret samt varupostnumret, om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration. Till exempel: ”N355 – Summarisk införseldeklaration” och MRN-referensnummer (t.ex. 22FI000000000000I0) och varupostnummer (t.ex. 5).

Förenklade importdeklarationer som lämnas in på förhand

Du kan också inge förenklade importtulldeklarationer på förhand om du känner till uppgifterna om det tidigare dokumentet.

Se anvisningarna om inlämning av förenklad importtulldeklaration här:

En anmälan av varors ankomst kan inte inges på förhand, eftersom varorna ska befinna sig fysiskt på den plats som fastställts i tillståndet när anmälan inges.  Läs mer om tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring.

 

Standardtulldeklaration som lämnas in på förhand

Om du som ytterligare typ av deklaration angett ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration” och om det tidigare dokument som du angett redan visats upp för Tullen, får du ett avslag ”det tidigare dokumentets status är felaktig”.

Observera att om deklarationen korrigeras, är det inte längre tillåtet att korrigera uppgiften om ytterligare typ av deklaration, när Tullen mottagit deklarationen för handläggning och deklarationen har fått ett MRN-nummer.

På förhand inlämnad förenklad importdeklaration

Om du som ytterligare typ av deklaration angett ”F – På förhand ingiven förenklad deklaration som används regelbundet” eller ”E – På förhand ingiven förenklad deklaration vid enstaka tillfällen”  och om det tidigare dokumentet som du angett redan visats upp för Tullen, får du ett avslag (”det tidigare dokumentets status är felaktig”). Gör så här:

Observera att om deklarationen korrigeras, är det inte längre tillåtet att korrigera den ytterligare typen av deklaration, när Tullen mottagit deklarationen för handläggning och deklarationen har fått ett MRN-referensnummer.

  • Ändra ytterligare typ av deklaration till ”A – Standardtulldeklaration” och skicka deklarationen till Tullen som en ny deklaration.
  • Ändra den ytterligare typen av deklaration till någon av följande:
    • ”C –  Förenklad tulldeklaration som används regelbundet” 
    • ”B – Förenklad deklaration vid enstaka tillfällen”  
  • Därefter kan du skicka deklarationen till Tullen som en ny deklaration.