Behandling av personuppgifter vid utbildningsenheten

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tullens utbildningsenhet svarar för den förberedande utbildning för yrkesexamen inom tullbranschen som ordnas av en samarbetsläroanstalt, och koordinerar avgiftsbelagda kundutbildningar som ordnas för kundföretag.

Tullens utbildningsenhet behandlar personuppgifter  

 • för att ordna kurser och utbildning.
 • för att hantera och statistikföra slutförda utbildningar och studieprestationer.
 • för att utveckla kurs- och utbildningsverksamheten.
 • för kommunikation i samband med verksamheten.

Tullens utbildningsenhets rätt att behandla personuppgifter baserar sig på artikel 6 punkt 1. e) i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsgrupper

Tullens utbildningsenhet samlar in kundernas personuppgifter i den webbaserade lärmiljön Moodle. Följande personuppgifter samlas för alla användare:

 • användarnamn
 • lösenord
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • läroanstalt och organisation
 • avlagd examen och arbetsuppgift

Användare av den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi) kan också spara kompletterande personuppgifter i systemet, så som fotografi, hemadress, telefonnummer och intressen. Användarens IP-adress, händelse (åtgärd som användaren gör) och händelsens tidpunkt sparas i logguppgifterna för uppföljning av användningen av den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi) och för användarstöd.

Källor till personuppgifter

Personuppgifterna lämnas av personerna i fråga när dessa anmäler sig till en kurs eller registrerar sig i den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi). Personuppgifter fås också från samarbetsläroanstalter och kundföretag.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som innehas av Tullens utbildningsenhet överlåts inte till någon annan.

I den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi) syns användarens namn för de andra användarna som deltar i samma kurs samt för de tullanställda som har rollen ”Lärare” på kursen. Användaren kan också ändra sina inställningar så att övriga personuppgifter syns för andra personer som använder lärmiljön.

De personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet hanteras av anställda vid utbildningsenheten, personer som arbetar med programunderhåll hos tjänsteleverantören samt av sådana tullanställda som har tillgång till de informationssystem som används av utbildningsenheten.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

De personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet sparas så länge som de lagstadgade förpliktelserna förutsätter. Förvaringstiderna har specificerats i Tullens informationshanteringsplan.

De viktigaste förvaringstiderna för personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet:

 • Närvaro- och deltagarlistor för examensutbildningen Yrkesexamen inom tullbranschen 10 år 
 • Kursmaterial 3 år
 • Slutförda kursdelar eller kurser och vitsord 25 år
 • Kursrespons 5 år
 • Anmälnings- och deltagaruppgifter, annan kundutbildning än sådan som hänför sig till Yrkesexamen inom tullbranschen 1 år

Användarnamnet i den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi) raderas automatiskt 24 månader efter den senaste inloggningen.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Tuomas Weiland
tuomas.weiland(at)tulli.fi