Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Uljas-statistikdatabas


Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Uljas-statistikdatabas.

Alternativa sätt att sköta statistikärenden

Om du inte kan använda Uljas statistiskdatabasen kan du kontakta Tullens statistikservice via telefon +358 295 52335 eller via e-post på statistik(at) tulli.fi.

Tillgängligheten av tjänsten

Tjänstens nuvarande tillgänglighet motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten har använts riktlinjerna för webbsidors tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs de kända problemen med tillgängligheten i tjänsten. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.
Innehållet i tjänsten uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden:

 • 400% skalbarhet är tillgänglig i delar av tjänsten, men är inte tekniskt möjligt i alla lägen. (WCAG: 1.4.10)
 • Kontrastrelationen uppfylls inte alltid med Verti-standardinställningar med vissa färgskalor, men det är möjligt att välja ett tema med större kontrast i applikationens inställningar. (WCAG: 1.4.3, 1.4.11)
 • I tjänsten presenteras virtuella tabeller med stor mängd data. Detta förutsätter att tabellens cellelement är fast och därför är användning av radavstånd inte möjligt. Det går att justera kolumnbredden i tabellinställningar till en viss nivå men det garanterar inte att långa texter blir synliga. Popups har tillagts i syfte att visa hela texten med markör för användaren. (WCAG: 1.4.12)
 • Tilläggstext för rubrik är delvis gömd i vissa lägen. I ett popup-fönster kan användaren se hela texten med markören. (WCAG: 1.1.1, 2.4.4)
 • Tabellvyn är virtualiserad med utnyttjande av sådana moduler som inte helt uppfyller tillgänglighetsreglerna. Skärmläsare kan ha svårigheter att förstå tabellkonstruktionen korrekt. (WCAG: 1.3.1, 4.1.2)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör, TietoEVRY Abp. Utlåtandet grundar sig på den självvärdering som TietoEVRY har genomfört om Verti-statistikdatabasen uppfyller direktivens (EU) 2016/2102 krav. 
 • Tjänsten utvärderades 9/2020.
 • Utlåtandet upprättades 23.9.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 9.10.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Tullens statistikservice vid utrikeshandels- och beskattningsavdelningen svarar för tillgängligheten av Uljas-statistikdatabasen. Statistikservicen svarar också på responsen om tillgänglighet: statistik(at)tulli.fi
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.