Hoppa till innehåll

Kompetensområdet för tullbevakning

Tullinspektör genom praktiska studier

Yrkesexamen inom tullbranschen ordnas i form av läroavtalsutbildning inom kompetensområdet för tullbevakning och kompetensområdet för tulltjänster. Elisa studerar inom kompetensområdet för tullbevakning och berättar här om sina erfarenheter.

 

Elisa Tuunanen inledde sina studier för Yrkesexamen inom tullbranschen i januari 2020. Hon studerar inom kompetensområdet för tullbevakning, vilket ger henne goda förutsättningar att utföra tullinspektörens mångsidiga uppgifter.

Utbildningen började med en orienteringsperiod, under vilken hon fick lära sig grundläggande uppgifter om Tullen och verktygen som behövdes vid studierna. Den cirka tre veckor långa orienteringsperioden ordnades i Böle, varefter Elisa begav sig till sin arbetsplats vid Parikkala gränsövergångsställe.

– Jag gör många skiften i Imatra där jag har möjlighet att öva mångsidigare på olika arbetsuppgifter. Examensstudierna inleddes med utbildningshelheten om bevakning under vilken jag lärde mig att arbeta självständigt i Parikkala och mångsidigt med en handledare i Imatra, beskriver Elisa.

Examen inom kompetensområdet för tullbevakning består av tre utbildningshelheter. Dessa är bevakning, import och kontroll av varor samt export och transitering av varor. Utbildningshelheterna genomförs en i taget på ett mycket pragmatiskt sätt. Varje helhet inleds med teoristudier, som åtföljs av praktik tillsammans med en utsedd handledare på arbetsplatsen. Efter praktiken ger studeranden ett yrkesprov på sitt kunnande.

– Yrkesprovet är i praktiken en normal arbetsdag, som utvärderaren av provet iakttar. Jag fick på sätt och vis undervisa i hur arbetet utförs och därigenom framhäva mitt kunnande, berättar Elisa.

Nytta av mångsidig bakgrund

Elisa har tidigare utbildat sig till socionom och hon har arbetat med många olika arbetsuppgifter. Hon blev bekant med tullbranschen när hon körde långtradare. När en lämplig uppgift lediganslogs i Parikkala kunde Elisa inte låta bli att söka den.

För tjänsten krävdes kunskaper i svenska, vilka Elisa hade inhämtat medan hon studerade på yrkeshögskola. Det fanns inte några andra särskilda krav, men hon har haft nytta av sin mångsidiga bakgrund.

– I tullbevakningsuppgifterna samtalar vi med kunderna, t.ex. med förare och resenärer. Jag har haft nytta av mina kunskaper i ryska och tänker studera språket mer i framtiden. Jag upplever att mina tidigare studier har varit till gagn för mig då jag fått min läroavtalsplats och utfört mina arbetsuppgifter, konstaterar Elisa.

Bemästrande av nytt yrke 

Man studerar också under arbetspraktiken och studeranden för en studiedagbok. Närstudieperioderna i Böle förutsätter resande och tidvis även övernattning i Helsingfors, men Tullen ersätter kostnaderna för dessa till studeranden.

Elisa prisar läroavtalsutbildningen som ett trevligt och enkelt sätt att lära sig ett yrke. Examen är en mångsidig helhet. Genomförandet av en utbildningshelhet i taget och den rikliga mängden praktik har dock hjälpt Elisa att lära sig fort. För studierna betalas lön, eftersom en stor del av utbildningen utgörs av praktiskt arbete.

Elisa har för avsikt att på sommaren ge sig i kast med den tredje utbildningshelheten, dvs. export och transitering av varor. Examen hägrar i slutet av år 2021. Läroavtalsstuderande intjänar semesterdagar enligt tjänstekollektivavtalet och Elisa tänker njuta av en lång semester i sommar.

– Som trebarnsmamma är det inte så lätt att få de praktiska arrangemangen att löpa under sommaren utan semester. Men det skadar ju inte heller med en liten paus i att hela tiden lära sig nytt, skrattar Elisa.

Uppdatering: Elisa utexaminerades i oktober 2021, varefter hon har fortsatt att arbeta vid gränsövergångsställena i Parikkala och Imatra.

Blev du intresserad? Du hittar alla läroavtalsplatser på sidan Lediga arbetsplatser.